November 10, 2023

Erdély fejedelmei

A kötet a 16-17. században, Erdély önálló államiságának kezdetétől (1571) annak megszűnéséig (1690/1691) terjedően uralkodó fejedelmek életpályáját mutatja be gazdag képanyaggal. Szerzője, Oborni Teréz különös hangsúlyt fektetett arra, hogy az egyes személyek sorsáról fellelhető korabeli források közül a legizgalmasabbakat kiválogatva, ezek révén még közelebbről láttassa az Olvasókkal a „másik magyar haza”, az Erdélyi Fejedelemség szorított […]

November 10, 2023

Nagy István 150

A Nagy István születésének 150. évfordulójára rendezett kiállítás és katalógus több szempontból is mérföldkő a Csíki Székely Múzeum életében, mivel egy olyan művész életművének a bemutatására vállalkozott, akinek nevét iskolák, utcák viselik, de műveit, életét, munkásságát mégis itthon kevesen ismerik. Ez célt ad, hogy a múzeum megismertesse az elfeledett vagy eddig nem ismert nagyjainkat, így […]