Dr. David R. Hawkins tanításai

Dr. David R. Hawkins tanításaiDr. David Hawkins, akit Teréz anya és Dr. Wayne Dyer is méltatott az emberi elmével kapcsolatos korszakalkotó kutatásaiért és innovatív tanításaiért, teljesen új szintre emelte a spirituális igazság és a megvilágosodás megértését. Hawkins doktor, az ismert pszichiáter, orvos, kutató, spirituális tanító és előadó a Spirituális Kutatóintézet alapító igazgatója és az elkötelezett nondualitás útjának kidolgozója volt. Csaknem három teljes évtizedet szentelt az emberi lélekben rejlő lehetőségek megértésének. Az élet minden területére kiterjedő kutatásai olyan módszerek kidolgozásához vezettek, amelyeket bárki felhasználhat saját életminőségének emelésére.
Ez a könyv, amely Hawkins doktor számos előadásából, interjújából és hangfelvételéből készült, az olvasókat a tudatosság, az önfegyelem és a megismerés magasabb szintjére emeli. Dr. Hawkins alapvető tanításainak azt tíz fejezetét foglalja össze, amelyek a mai világ számára a leghasznosabbak és leglényegesebbek, beleértve a Tudattérkép® kalibrációs módszerét is.
A Dr. David R. Hawkins tanításai című kötet Hawkins doktor egyik utolsó előadását is tartalmazza, amely a spirituális kereső legértékesebb tulajdonságairól szólt.

További hasonló könyvek


Pasztorálpszichológia

A kötet átfogó ismereteket közvetít a pasztorálpszichológia iránt érdeklődő vagy azt tanuló segítő szakemberek és a gyakorlatban tevékenykedő lelkészek, lelkigondozók számára. A pasztorálpszichológia alaptémáit a legújabb nemzetközi kutatások fényében tárgyalja, nemcsak naprakész tudást ad át, hanem szemléletet is formál. Az elméleti alapozás keretében először elemzi a pasztorálpszichológia és a rendszerszemlélet kapcsolatát. Ezután több fejezetben esik […]

A tudatszintek meghaladása

A tudatszintek meghaladása című könyv visszatér az ego megnyilvánulásainak és eredendő korlátainak feltárására, valamint részletes magyarázattal és útmutatással szolgál ezek meghaladásának mikéntjére. Amint azt Dr. Hawkins előző könyveinek olvasásakor is megtapasztalhattuk, az olvasó tudatszintjét már magával az információval történő találkozás is megemeli. Ezzel megnyílik az út a saját és a mások szenvedésének enyhítése előtt, ami […]

Szerelemről józan nappalon

Mit reméljünk a szerelemtől, az együttéléstől, a házasságtól, ha ahova csak nézünk, kudarcos próbálkozásokat látunk? Hiszen a párkapcsolat évezredek óta megoldatlan problémája az emberiségnek, vélte Popper Péter, aki ennek ellenére – vagy tán épp ezért – rengeteget foglalkozott a témával. Hitte, hogy ha nincsenek is mindenki számára jól működő, univerzális megoldások, néha a sors kegyéből, […]