Trianon 100 – Friss hangok a perifériáról


  • Szerző: II. Rékóczi Ferenc Alapítvány összeállítása
  • Kiadó: Garabontzia
  • Kiadás éve: 2021
  • Oldalak száma: 150
  • Kategória: Történelem
  • Ár: 36 RON
  • Forgalmazó kiadó: Garabontzia

E kiadványban olvasható esszék a kanadai Rákóczi Alapítvány virtuális pályázatára érkeztek 2020 májusában. A felhívás így hangzott: „Mit jelent neked Trianon napjainkban?”. A válaszok száma megdöbbentő volt. Alig harminc nap alatt csaknem száz esszét és öt rövid filmet küldtek be olyan hallgatók és fiatal szakemberek, akik gyermekkoruk nagy részét vagy egészét kisebbségiként élték meg a fent említett országokban. Néhány jelentkező egyetemi hallgató, mások már diplomás szakemberek. Néhányan még mindig szülőföldjükön élnek, mások a karrier és továbbtanulás reményében az Európai Unióba költöztek.1 A kanadai Rákóczi Alapítvány 1994 óta szervezi a Diákok Határok Nélkül – Magyarságismereti Mozgótábort Közép-Kelet-Európában kisebbségi státuszban élő tanulók számára. A mozgótábor akkoriban indult, amikor a határok kezdtek megnyílni a kommunizmus bukása után. A régió kisebbségei Európa elfelejtett kisebbségei voltak. A magyar kisebbségek témája csupán a történelmi emlékezet részeként maradt fenn, mert a második világháború után, keleten és nyugaton egyaránt, a „történelem fagyasztójába” került, vagyis tilos volt róla beszélni. Ezek az írások kritikusak a történészek, a szociológusok, az etnológusok és mindenki számára, akit ezen régiók sorsa érdekel, mert segít mélyebben megérteni azt, hogy ez a fiatal csapat, amely kisebbségben élő családjaik negyedik generációját képviseli, hogyan látja és éli meg a trianoni szerződés hatását, amely száz évvel ezelőtt olyan drámai módon megváltoztatta családjaik és közösségeik életét. Hangjuk sajátos nézőpontot szólaltat meg és rávilágít arra, hogy a történelmi eseményeket és a kisebbségek kérdését nem lehet megkerülni vagy a történelem fagyasztójába zárni. A megkülönböztető politika és e kisebbségek másodrendű állampolgárként való kezelése ma már egyszerűen nem működik. Szavaikat meg kell hallgatni.

További hasonló könyvek


Kit az sok csata jár…

A magyar történelem különböző korszakainak nagy csatáit, háborúit mutatja be kortárs történészekkel folytatott beszélgetések segítségével a szerző, a Várad folyóirat főmunkatársa, akinek ez sajnos immár posztumusz könyve. A kalandozások korától, a tatárjáráson, Mohácson, a törökök kiűzésén, a Rákóczi-féle szabadságharcon, a 48-49-es küzdelmeken át jutunk el a huszadik századba, ahol a két világháború mellett a Tanácsköztársaság […]

Térképművek Trianon árnyékában

A trianoni béke árnyékában készült térképművek eredeti céljukat ugyan nem érhették el, de maradandó tudományos értéket képviselnek, s alkotóik szellemi teljesítménye megérdemli az utókor elismerő főhajtását; e könyv alapgondolata ennek a szándéknak a jegyében fogant. A tudományos alapossággal megírt, bőséges jegyzetanyaggal ellátott mű betekintést nyújt a térképalkotás módszereinek műhelytitkaiba, megmutatja a térképművek szépségét, esztétikai értékét, […]

Magyar hadifoglyok Szibériában

Az első világháború, korabeli szóhasználatban: a Nagy Háború galíciai harctereit, majd szibériai–távol-keleti hadifogolytáborait megjárt két tiszt, Szőke Zoltán és Székely Gyula emlékiratát tartja kezében az Olvasó. Mindketten az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében szolgáltak. Szőke Zoltán annak a nyolc évnek a számára fontos krónikaelemeit rögzítette, amelyeket fiatal katonaként, majd hadifogoly tisztként az orosz lágerekben átélt. Igen érdekesek […]