Trianon 100 – Friss hangok a perifériáról


  • Szerző: II. Rékóczi Ferenc Alapítvány összeállítása
  • Kiadó: Garabontzia
  • Kiadás éve: 2021
  • Oldalak száma: 150
  • Kategória: Történelem
  • Ár: 36 RON
  • Forgalmazó kiadó: Garabontzia

E kiadványban olvasható esszék a kanadai Rákóczi Alapítvány virtuális pályázatára érkeztek 2020 májusában. A felhívás így hangzott: „Mit jelent neked Trianon napjainkban?”. A válaszok száma megdöbbentő volt. Alig harminc nap alatt csaknem száz esszét és öt rövid filmet küldtek be olyan hallgatók és fiatal szakemberek, akik gyermekkoruk nagy részét vagy egészét kisebbségiként élték meg a fent említett országokban. Néhány jelentkező egyetemi hallgató, mások már diplomás szakemberek. Néhányan még mindig szülőföldjükön élnek, mások a karrier és továbbtanulás reményében az Európai Unióba költöztek.1 A kanadai Rákóczi Alapítvány 1994 óta szervezi a Diákok Határok Nélkül – Magyarságismereti Mozgótábort Közép-Kelet-Európában kisebbségi státuszban élő tanulók számára. A mozgótábor akkoriban indult, amikor a határok kezdtek megnyílni a kommunizmus bukása után. A régió kisebbségei Európa elfelejtett kisebbségei voltak. A magyar kisebbségek témája csupán a történelmi emlékezet részeként maradt fenn, mert a második világháború után, keleten és nyugaton egyaránt, a „történelem fagyasztójába” került, vagyis tilos volt róla beszélni. Ezek az írások kritikusak a történészek, a szociológusok, az etnológusok és mindenki számára, akit ezen régiók sorsa érdekel, mert segít mélyebben megérteni azt, hogy ez a fiatal csapat, amely kisebbségben élő családjaik negyedik generációját képviseli, hogyan látja és éli meg a trianoni szerződés hatását, amely száz évvel ezelőtt olyan drámai módon megváltoztatta családjaik és közösségeik életét. Hangjuk sajátos nézőpontot szólaltat meg és rávilágít arra, hogy a történelmi eseményeket és a kisebbségek kérdését nem lehet megkerülni vagy a történelem fagyasztójába zárni. A megkülönböztető politika és e kisebbségek másodrendű állampolgárként való kezelése ma már egyszerűen nem működik. Szavaikat meg kell hallgatni.

További hasonló könyvek


Hazatérő szavak nyomában – Szociográfiai riportok

Cseke Péter új riportkönyve két korszak határán ível át. Az írások nagyobb része még a Ceausescu-diktatúra idején született, amikor a szerző megmaradásunk reménységének jeleit kereste-figyelte – példamutató embereket keresve és találva: a Kis-Küküllő menti Kibéden ősi időkből megőrzött balladákat a feledéstől megmentő, vagy a Fekete Körös-vidéki Nagyzerinden művésztelepet és képtárat létrehozó falusi tanárokat, a Homoród […]

Magyar hadifoglyok Szibériában

Az első világháború, korabeli szóhasználatban: a Nagy Háború galíciai harctereit, majd szibériai–távol-keleti hadifogolytáborait megjárt két tiszt, Szőke Zoltán és Székely Gyula emlékiratát tartja kezében az Olvasó. Mindketten az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében szolgáltak. Szőke Zoltán annak a nyolc évnek a számára fontos krónikaelemeit rögzítette, amelyeket fiatal katonaként, majd hadifogoly tisztként az orosz lágerekben átélt. Igen érdekesek […]

Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra évtizedeiben (1969–1989) – Beszélgetések a Kriterion munkatársaival

Alapításának 50 éves évfordulóját ünnepli a Kriteron Könyvkiadó. Nem szokványos évforduló ez – az is lehetne, hiszen a magyar könyvkiadás egészét tekintve is kevés az a magyar kulturális intézmény, amely ilyen évfordulóval büszkélkedhet – , de kiemeli ezt az eseményt a lehetséges kulturális évfordulók sorából az a teljesítmény, amely ehhez a névhez köthető, még hozzá […]