Otthonirodalom – A magyar szociográfia erdélyi műhelyei



Megvásárolom

Cseke Péter a magyar újságírás erdélyi történetének elhivatott kutatója, az egyetemi szintű újságíróképzés kolozsvári megteremtője, három évtized alatt felnőtt fiatal nemzedékek mestere, a szociográfus Szabó Zoltánról elnevezett irodalmi díj kitüntetettje, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjének birtokosa.
A két világháború közötti folyóiratok – főként az Erdélyi Fiatalok, az Erdélyi Helikon, a Hitel és a Termés – tanulmányozása során fedezi fel, hogy a magyar irodalomban frontáttörő szerephez jutott műfaját, az írói szociográfiát helikoni körökben otthonirodalomnak nevezték. Ettől fogva más szemmel olvasta Balázs Ferenc, Bözödi György és Tamási Áron ide vágó műveit. És minthogy Horváth Istvánról írta doktori értekezését, a költő életművének az elemzése során rájön arra, hogy a Magyarózdi toronyalja nélkül nem jöhetett volna létre ennek a költészetnek az idős kori megújulása. Innen már csak egy lépést kellett tennie Cseke Péternek, hogy számba vegye a műfaj későbbi – diktatúra alatti – teherbírását.
A szerző érdemének tekinthető, hogy sikerült kidolgoznia a szociográfiai jellegű alkotások elemzésének módszertanát.





További hasonló könyvek