Magamtól féltem elejitől fogva – Naplólapok (1967-1970)Huszár Sándor (1929–2005) író és moralista proletárból lett „fiatal munkásíró”. A Hét főszerkesztői posztját nehezen vállalta, vergődött, dolgozott, nemsokára úgy látszott, győzött, végül belebukott A Ceauşescu-rendszerben született ötezer oldalas naplója hatalmas kollázs, teli újságkivágattal, cenzúrától kidobott saját kézirattal, nyomdába nem került beszélgetésekkel Hervay Gizellával, Bálint Tiborral; Benedek Marcell, Karinthy Ferenc, Méliusz József, Örkény István, Radnóti Zsuzsa, Sarkadi Imréné és mások leveleivel.
A díszletet sem csak a kolozsvári Utunk-szerkesztőség füstös szobái, apparatcsikok komor szentélyei kínálják, hanem a Sétatér, a Kétvízköz, a Főtér, a nyomasztó Bukarest és Szatmár, Nagybánya, Bánffyhunyad, Temesvár és a székelyföldi tájak. Ám a meghitt otthonokban ott suttog a fenyegetés, a rágalom, a rémhír. A barátok, álbarátok mellett magyar és román KB-titkárok, miniszterek veszik körül a Securitate tábornokaival, akik megfeddik beosztottjaikat, ha Huszárt az utcán, rosszul követték, mert észrevette őket.
Egy nagyhatalmú kolozsvári román funkcionárius Huszárt modortalan, viselkedni nem tudó embernek mondta. Nem azért, mert az udvarias, jól öltözött, többnyire kedélyes magyar elvtársat faragatlannak gondolta volna, hanem mert folyton ellentmond, kiáll másokért, örökösen cselez, miközben „egyetért”.
A Magamtól féltem eleitől fogva egy erdélyi magyar életkaland előtörténete, a Huszár-naplók 1967 januárjától 1970 decemberéig tartó kötete.

További hasonló könyvek


Mappae Comitatum Trans

A budapesti Egyetemi Könyvtár kiemelkedő értéke Hevenesi Gábor (1656–1715) jezsuita tudós gyűjteménye. E gyűjtemény 91. kötete a 17. század végi, Habsburg-fennhatóság alá került Magyarország és Erdély vármegyéinek, székeinek és vidékeinek kéziratos térképeit tartalmazza. Az egyetlen példányban ismert munkának a szerzői ismeretlenek, nincs se keltezése, se valódi címe (Mappæ Comitatuum Regni Hungariæ névvel szokás hivatkozni rá). […]

Elmúlt jelen

A három évtizede történt romániai rendszerváltás eseményeit egyre inkább történelemként emlegetjük, noha még sokak emlékezetében elevenen él, és jelenünket megannyi nyúlványával behálózza. Lőrincz József politológus Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben című könyvében említi, hogy 1989-1990 még nem a múlt, hanem “egy olyan jelen, ami elmúlt”. Hogyha a közelmúltban lezárult szocialista korszak és az […]