Erdély terményei és népeCharles Boner útirajzíró, költő 1865-ben jelentette meg Transylvania; Its Products and Its People című művét, melyben a XIX. századi Erdélyről ad kiváló és alapos leírást. A szerző (Csortán Ferenc fordításában) így foglalja össze munkája lényegét: „Számomra, mint mindenki számára, aki részrehajlás nélkül csak az igazságot mondja, a leg­na­gyobb nehézséget a különböző nemzetekhez való igazságos viszonyulás jelenti. Az egyiket nem túl csillogó fénybe, a másikat pedig nem túl sötét árnyékba állítani. Ezt állandóan szem előtt tartottam. Ha néha nem így sikerült, az nem a tudatos vizsgálat hiánya miatt történt. […] Még azok is elismerték, hogy pártatlan és szigorúan igazságos akartam lenni, akik nem osztották politikai né­ze­teimet. Remé­lem azt is, hogy ez a nyilvánvaló törekvés mellékessé tesz minden érzékenységet és barátságtalan érzést, ha nézeteltérés lépne fel az író és más emberek között. […] ha valakit nem dicsérünk állandóan, az még nem jelenti azt, hogy barátságtalan érzésekkel vagyunk iránta. Mióta a könyvet megírtam, alkal­mam nyílt átgondolni, amit a magyar ügyekről megfogalmaztam, az új tapasztalatok és tények fényében felülvizsgáltam ítéleteimet. Semmi okát nem láttam annak, hogy akárcsak egyetlen kijelentést is megváltoztassak.”

További hasonló könyvek


Magyar hadifoglyok Szibériában

Az első világháború, korabeli szóhasználatban: a Nagy Háború galíciai harctereit, majd szibériai–távol-keleti hadifogolytáborait megjárt két tiszt, Szőke Zoltán és Székely Gyula emlékiratát tartja kezében az Olvasó. Mindketten az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében szolgáltak. Szőke Zoltán annak a nyolc évnek a számára fontos krónikaelemeit rögzítette, amelyeket fiatal katonaként, majd hadifogoly tisztként az orosz lágerekben átélt. Igen érdekesek […]

Performativitás és teatralitás Marx József fotográfiáiban

Jakab Tibor kötete a 20. századi erdélyi fényképészet kiemelkedő alakja, Marx József műveinek hatásmechanizmusát és általában a fotó színházi jellegét vizsgálja. A könyvet haszonnal forgathatják a színháztudománnyal, színháztörténettel, fotográfiával, valamint a Marx József munkásságával foglalkozók.

Tihanytól Kolozsvárig. Egy műasztalos élete és munkássága

Hevesi (Heizer) József gyermek- és ifjúkora a Balaton partján telt, Kolozsváron lett a műasztalosszakma igazán megbecsült mestere és az iparosélet szervezője. Az azonban, hogy a helyi ipartörténet egyik érdemi krónikása is volt, csak nemrég derült ki. Nagy Béla, Hevesi visszaemlékezéseinek közreadója koncentrált figyelemmel, szorgalommal rendezte sajtó alá – némileg rostálva-szerkesztve – a Hevesi -alapszöveget, s […]