Hétfő, 2018. február 19.
ZSUZSANNA napja
Menü

Margó

Csütörtök, 2012. február 9. | Farkas István

Hadműveletek


Traian Băsescu Ungureanu-hadművelete minden nyilvános fórumot dominál – szinte egyébről se beszél a média, csak az államfő feltételezett szándékairól, az új kormány tagjairól (pontosabban azok múltjáról, mert azt minden épeszű médiamágnás és mezei médiafogyasztó sejtheti, hogy dicsőséges jövő nem nagyon várhat rájuk). Pedig az idő kereke nem állt meg, egyebek is történnek országunkban: a szélsőséges időjárás továbbra is szedi áldozatait, a schengeni csatlakozás napja egyre közeledik, de ugyanígy a közeljövőben ólálkodik az a pillanat is (bocsánat a képzavarért...), amikor a kormány be kell ismerje: a megszorításokra építő politika ellenére (vagy amiatt?) nem sikerült betartani az Európai Unió és a Nemzetközi Valuta Alap szigorú hitelfeltételeit. S természetesen emiatt is mi fogunk megszenvedni...

És lehet, hogy a Hatalmasok bukdácsolásaiért is mi kell majd szégyenkeznünk. Mi, a Köznép.

Napra pontosan egy év telt el azóta, hogy hosszas huzavona után a parlament elfogadta a magyarbarát(abb) tanügyi törvényt, amelynek értelmében nagyobb fejpénz jár a magyar gyerekekért, akik magyarul tanulhatják az ország földrajzát és történelmét, a román nyelvet speciálisan a kisebbségek számára készült tanterv szerint kell oktatni és nem utolsó sorban a multikulturális egyetemeken, mint amilyen a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, magyar intézeteket, úgynevezett főtanszékeket kell létrehozni. (363. fejezet) Előbbi két felsőoktatási intézmény esetében zökkenőmentesen ment a magyar főtanszékek megalapítása, rövid idő alatt eleget téve a törvény 135. fejezetének 2. és 3. bekezdésébe foglaltaknak, a MOGYE román többségű szenátusa azonban az egyetemi autonómiára hivatkozva még nem tett semmit a magyar főtanszékek létrehozása érdekében. Sőt, Copotoiu rektor úr odáig ment az ellenkezésben, hogy kijelentette: az intézmény nem is akarta azt, hogy megkapja a multikulturális egyetem besorolást, azt politikai akarattal erőltették rájuk. Amennyiben a parlament által megszavazott oktatási törvény előírásai politikai akaratnak minősülnek, akkor igaza van az intézményvezetőnek, aki bejelentette hadműveletét: ha az Ungureanu-kormány megpróbálja kierőszakolni a magyar főtanszékeket, nemzetközi bírósághoz fordul.

Az új tanügyi törvény az egyik legvitatottabb érvényben lévő hazai jogszabály – így például azt sok nyilatkozatban elítélte a BBTE rektora, Andrei Marga is. A kolozsvári székhelyű egyetem azonban a tanügyi törvény vélt vagy valós hiányosságai ellenére is létrehozta a magyar oktatás intézményes, új keretrendszerét, a MOGYE (román többségű) vezetősége meg (jogi) formai, elvi és erkölcsi elvekre alapozva kitart önszervezéshez való joga mellett.

A kérdés természetesen jóval túllép a marosvásárhelyi orvosin. Nagyon egyszerű terminusokban nem is merjük leírni az ott zajló folyamatot, hiszen nem ismerjük sem azon, vezető pozícióban lévő magyar politikusok motivációit, akik sürgetik a magyar nyelvű oktatás formai kereteinek megteremtését, sem a védekező állást felvett MOGYE-irányítók belső indítékait. Ezek nélkül csak találgathatunk, hogy mire is megy ki ez az egész...

Egyfelől tényleg úgy tűnik, hogy a MOGYE jelenleg hivatalban lévő vezetősége gátolni szeretné a magyar nyelvű oktatás intézményesülését, másfelől a megfogyatkozott magyar népesség nyers tömegére támaszkodó romániai magyar nagypolitikusok alól is kezd lassan kicsúszni a Kelet-Európában egyetlen elfogadott politikai érv, éspedig a tömegtámogatottság tudata. Ezek ismeretében jogosnak tűnik, hogy az RMDSZ következő választásokon bekövetkezhető kudarcától félve most igyekszik kiépíteni egy olyan intézményes keretet, amely hosszabb távú biztonságot nyújtana a magyar kultúrának. Másfelől meg furcsa ez az erőlködés, hiszen egyértelműen olyan törvény érvényre juttatásáról van szó, melynek ide vonatkozó paragrafusait romániai magyar politikusok kezdeményezték, viszont kialakításakor nem vettek figyelembe nagyon sok, korábban már kinyilvánított ellenvéleményt.

Végkövetkeztetés még nincs, hiszen országunk politikája változóbb, mint az időjárás, a mindenkori hatalmasainak erkölcséről meg jobb nem ejteni egy szót sem.

Mi, magyarok azonban, aktuálpolitikától függetlenül, úgy ítéljük, hogy jogunk van arra, hogy MINDEN téren megőrizzük kulturális integritásunkat.