Vasárnap, 2020. szeptember 27.
ADALBERT napja
Menü

Kultúrtér

Hétfő, 2017. február 13. | szerk.

Könyv az erdélyi kastélyokról


Fontos könyvbemutatóra kerül sor szerdán este a Kultúrpalotában: talán a legmostohább sorsú erdélyi műemlékcsoport, kastélyaink történetéből kaphatnak szakszerű ízelítőt a múlt és a művészettörténet iránt érdeklődő marosvásárhelyiek.

Bordás Beáta Erdélyi kastélyépítészet a historizmus korában (1840–1914). Az egykori Kolozs, Torda-Aranyos és Alsó-Fehér vármegyék kastélyai című, nemrégiben a Polis Könyvkiadónál megjelent könyvét mutatják be a szerző jelenlétében 2017. február 15-én, szerdán este 18 órától a Kultúrpalota Kistermében. A kötetet Kovács András kolozsvári művészettörténész, érdemes egyetemi tanár méltatja. A rendezvénynek a Maros Megyei Múzeum ad otthont.

A könyv...

A három dualizmus-kori középső erdélyi vármegye (Kolozs, Torda-Aranyos és Alsó-Fehér) azon kastélyait mutatja be, amelyek 1840 és 1914 között épültek, vagy jelentős mértékű átalakításon estek át ebben az időszakban – egyaránt tárgyalva a még létező, valamint a mára elpusztult, de a korabeli viszonylatban jelentős épületeket is. E kastélyok együttes vizsgálata korábban nem történt meg, egyes emlékek (mint például a lebontott drassói Teleki-kastély, vagy az obrázsai Wesselényi-kastély) nem is szerepelnek a köztudatban.

A három egykori vármegyében összesen tizenhat kastélyt építettek vagy alakítottak át a historizmus szellemében (közülük kettő a jelenlegi Maros megye területén fekszik), a könyv gerincét ezek széles körű bemutatása képezi. A szerző ismerteti a kastélyok építéstörténetét, a megrendelők és az építészek személyét, elvégzi az épületek stilisztikai leírását, ugyanakkor a kastélyok egykori berendezését és a parkok kialakítását is tárgyalja. A könyv második részét alkotó összefoglaló fejezetek számos más erdélyi kastélyt is felhozva példaként, a következő témakörökre világítanak rá: a kastélyok tervezési folyamata, az alkalmazott építészek munkássága, belsőépítészeti megoldások, az arisztokraták műgyűjtői és amatőr művészeti tevékenysége, valamint a kertépítészet.

... és szerzője

A kötet a historizáló kastélyépítészet témakörében a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Történettudományi Intzézetében 2013-ban doktori címet szerzett fiatal művészettörténész, Bordás Beáta több éves kutatásainak szintézise. A szerző, a kolozsvári Képzőművészeti Múzeum munkatársa, a sokszor mindenféle történettudományi hitelességet nélkülöző nosztalgikus képeskönyvek hangnemével ellentétben végre szakmai szempontok mentén próbál közelíteni tárgyához – a kiadvány legnagyobb erényének talán ez tekinthető. A szerző által tett új megállapítások miatt jelentős, melyek több esetben felülírják vagy árnyalják az eddigi szakirodalom adatait. Ugyanakkor a mű olvasmányos és a szélesebb közönség számára is befogadható, az olvasót  több korabeli felvétel, illetve az épületek sokszor szomorú jelenkori állapotát szemléltető fénykép „kalauzolja” a bemutatott kastélyok történetében.

A kötet ára 68 lej. A könyvbemutatón vásárlók 20 százalékos árkedvezményben részesülnek.

Bordás Beáta Erdélyi kastélyépítészet a historizmus korában (1840–1914). Az egykori Kolozs, Torda-Aranyos és Alsó-Fehér vármegyék kastélyai. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2016. 185 szövegközi fotóval, alaprajzokkal, térképekkel, a végén 18 színes műmelléklettel.