Hétfő, 2020. április 6.
VILMOS, BÍBORKA napja
Menü

Kultúrtér

Péntek, 2016. április 29. | Szerk.

400 éve lett város Marosvásárhely


Marosvásárhely „civitas”-sá hivatalosan akkor vált, amikor a Bethlen Gábor erdélyi fejedelemtől 1616. április 29-én kapott kiváltságlevél értelmében „vera, a nobis creata, et indubitata libera, regia et murata civitata” („igazi, általunk létrehozott, valódi szabad, királyi és kerített város”) lett. Marosvásárhely volt egyébként Erdély egyetlen városa, amelyet Bethlen Gábor ezzel a joggal felruházott. 
A pergamenre írt, latin nyelvű oklevél ma a Maros Megyei Nemzeti Levéltárban található, ezt részletesen ismerteti Pál-Antal Sándor akadémikus a Népújság április 22-i számában részletesen ismerteti a pergamenre írt dokumentum tartalmát.
 
 
A kiváltságlevél bevezetője felsorakoztatja azokat az érdemeket, amelyekért a város a megadott jogokban részesült. Kiemeli az erős közösségek szükségességét, és hangsúlyozza, hogy az emberek gyakori nyomorúságba jutását csak a törvényesen összefogó közösségek csökkenthetik, amelyeket Scipio álmában Isten ajándékának nevez. Majd rátér Marosvásárhely érdemeinek az ismertetésére. „Ilyen kis társaságot alakítottak város bírája, hites polgárai és lakosai, kik nemcsak maguk, hanem egész Erdély érdekében cselekedtek. Különösen tették azt az elmúlt húsz év alatt, amikor mások Erdélyt pusztították” – áll a kiváltságlevélben. A dokumentum hat pontban foglalja össze a város kiváltságait.
 
Az első pont értelmében a fejedelem kiveszi a Marosszékben fekvő „Marus Vasarhely”, más nevén „Zékely Wasarhely” mezővárost korábbi állapotából, amelyben hosszú ideje volt, és – Marus Vasarhely megnevezéssel – véglegesen a más erdélyi és ahhoz tartozó magyarországi részekben (az ún. Partiumban) lévő „szabad kolcsos és királyi városok” sorába emeli.
A második pont szerint a város, az önkormányzat jelképének kifejezéseként, címerrel és pecséthasználati joggal rendelkezhet. 
A harmadik pontban a védművek emelésére és használatára vonatkozó jogokat biztosítja a város számára. 
A negyedik pontban a város törvénykezési jogait biztosítja. 
Az ötödik pontban a város és az ott lakó nemesek viszonyát szabályozza. 
A hatodik pontban, a bortized kivételével, mentesíti Marosvásárhelyt minden egyéb termény és kisállat utáni tizedszolgáltatás alól.
 
A hat pontba foglalt kiváltságlevél zárórészében a fejedelemség minden elöljáróságának tudomására hozza az adományozás tényét, Marosvásárhelynek szabad királyi városi rangra emelését, és felszólítja őket annak tiszteletben tartására.
Az évforduló emlékére ünnepségsorozatot szerveztek a városban.
 
 
A Maros Megyei Múzeum kiállítással tiszteleg e jeles nap előtt, a múzeum várbeli épületében megtekinthető a Bethlen Gábor által 400 évvel ezelőtt a városnak adományozott kiváltságlevél másolata, továbbá kiállították a város címere és pecsétje (ezekről román és magyar nyelvű tájékoztató van kifüggesztve). A dokumentum, amellyel Bethlen Gábor szabad királyi városi rangra emeli a települést az Állami Levéltárban őrzik.
 
A Borsos Tamás Egyesület ma délután 5 órától négy történész előadásával ünnepli a város számára meghatározó eseményt. A Kultúrpalota kistermében Pál-Antal Sándor történész akadémikus, Simon Zsolt tudományos főmunkatárs (Román Akadémia marosvásárhelyi kutatóintézete), Soós Zoltán régész, a Maros Megyei Múzeum igazgatója valamint Spielmann Mihály történész az Erdélyi Fejedelemségről Bethlen Gábor korában, Marosvásárhely szabad királyi várossá válásáról, az 1616. évi kiváltságlevelének előzményeiről, illetve a Bethlen Gábor korabeli marosvásárhelyi várról beszél.
 
Ezt követően ma este 7 órától 400 éve Marosvásárhely címmel szervez gálaünnepséget a Kultúrpalota nagytermében a Marosvásárhelyért Egyesület és a Vox Novum egyesület. A 400 éves évforduló emlékére rendezett eseményen a Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertezik. Ugyanakkor a rendezvényen a Bethlen Gábor szobor elkészítési projektjére érkezett nyolc pályamunka nyertesét is nyilvánosságra hozza a zsűri. Az alkotások a Kultúrpalota előterében lesznek felállítva. A szobrot legkésőbb októberig fel fogják állítani a város területén, a kérdés csupán az, hogy hol?
 
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala is lerója tiszteletét a város királyi rangra emelésének évfordulója alkalmából: május másodikán este 7 órától Alessandro Safina, világhírű olasz operaénekes fog koncertet adni a középkori várban.
 
Ma pedig emlékplakettet avattak és konferencián ismertették a városi rangra emelés jelentőségét. A Kultúrpalota Tükörtermében rendezett ünnepségen a polgármesteri hivatal a 400 éves évfordulónak szentelt latin nyelven feliratozott emlékérmet adományozott a város több intézményének, az itt működő egyetemeknek, illetve a történelmi egyházak képviselőinek. Ugyanakkor két olyan fiatalt is díjaztak, akik tevékenységükkel máris hírnevet szereztek a városnak, köztük Nagy Zoltán Gergely természetfotóst.