Vasárnap, 2020. július 12.
IZABELLA, DALMA napja
Menü

Köztér

Hétfő, 2016. november 7. | Szerk.

Összefogás iskolaügyben


A Római Katolikus Líceum ügye előtt többen is értetlenül állnak: a gimnázium szülői közössége állásfoglalásban reagált a DNA vizsgálatára, a székelyföldi megyék tanácselnökei is szolidaritásukat fejezték ki, valamint csíki polgármesterek, alpolgármesterek  csendes tiltakozással fejezték ki szolidaritásukat az iskola épülete előtt. A tiltakozó megmozduláson ott volt Korodi Attila parlamenti képviselő és Borboly Csaba megyei tanácselnök is.
 
„1. Tamási Zsolt ártatlansága számunkra megkérdőjelezhetetlen, meghurcoltatását a marosvásárhelyi magyar közösség elleni támadásként értelmezzük. Ennek szellemében arról is meg vagyunk győződve, hogy a megyei főtanfelügyelő, Ştefan Someşan ebben a kérdésben nem követett el törvénytelenséget. Ma Tamási Zsolt, holnap az egész iskola kerül veszélybe. 2. Románia Alkotmánya 32-es cikkelyének a 3-as, 5-ös és 7-es pontja rendelkezik arról, hogy az állam minden szinten garantálja az anyanyelven történő felekezeti oktatást is. A 2011-ben elfogadott 1-es számú oktatási törvény erről külön rendelkezik. Az alapítás jogszerűségének megkérdőjelezése számunkra teljes mértékben hiteltelen és elfogadhatatlan, az iskola létrehozását jogszerűnek, a gyermekeink képzését, a végzett diákok oklevelét törvényesnek és teljes értékűnek tekintjük. 3. Kérjük, hogy a Szentszék fordítson figyelmet a marosvásárhelyi történésekre, és a Vatikán bukaresti nunciatúráján keresztül kövesse fokozott figyelemmel a nyomozás és bírósági eljárás tárgyilagosságát és elfogulatlanságát. 4. Szolidaritásvállalásra kérjük a szakmai szervezeteket, marosvásárhelyi oktatási intézményeket, a teljes szülői közösséget, civil szférát és a politikai pártokat is” – olvasható a Római Katolikus Teológiai Líceum szülői közössége által megfogalmazott állásfoglalásban.
 
Ezen kívül a székelyföldi megyék tanácselnöke szerint sorban immár a második tanintézmény, a Székely Mikó Kollégium után a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum, amelynek működését megkérdőjelezi a nyomozó hatóság. „Nem lehet véletlen, hiszen lépésenként folyamattá alakul, hogy a korrupcióellenes harc leple alatt tudatosan szűkítik kisebbségi jogaink gyakorlását” – írják a megyei elnökök.
 
„Meghurcolják közösségi vezetőinket, megpróbálnak megfélemlíteni bennünket, hogy erőfeszítéseink ne a közösségépítésre, hanem a folyamatos védekezésre irányuljanak. Erdélyben a felekezeti oktatásnak nagy múltja van, hiszen az egyházi tanintézmények mindig a magyar oktatás centrumai voltak, amelyek hatékonyan biztosították kultúránk fennmaradását, magyar identitásunk megőrzését. (...)Határozottan tiltakozunk Tamási Zsolt, a katolikus gimnázium igazgatójának meghurcolása ellen, bízunk ártatlanságában, és abban, hogy a nyomozó hatóság mielőbb lezárja az ellene indított eljárást, továbbá reménykedünk abban, hogy a Ștefan Somesan Maros megyei főtanfelügyelő ellen felhozott vádak is alaptalannak bizonyulnak. Megerősítjük azt, amit a Mikó-ügy kapcsán is kijelentettünk: bármit elvehetnek, bezárhatnak, magyarságunk akkor is megmarad, hiszen mindig küzdeni fogunk megmaradásunkért. Az elbátortalanító, megfélemlítő törekvések is megerősítenek abban, hogy jövőnk itthon, Erdélyben van, nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezt valóra váltsuk” – írja állásfoglalásában Péter Ferenc, Maros megye tanácselnöke, Borboly Csaba és Tamási Sándor Hargita és Kovászna megyék tanácselnökei.
 
Szombaton mintegy 30 fős Hargita megyei elöljárókból és politikusokból álló csoport gyűlt össze a katolikus lici és az Unirea Nemzeti kollégium közös épülete előtt, ezáltal kifejezve szolidaritásukat Tamási Zsolt Józseffel, a Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával, aki ellen a DNA bűnvádi eljárást indított.
 
 
Az ügyben az Magyar Polgári Párt, az RMDSZ nevében Kelemen Hunor, az RMDSZ marosvásárhelyi frakciója és a gyulafehárvári főegyházmegye is szolidaritásáról biztosította Tamási Zsolt-Józsefet és Ștefan Someșant.
 
Amint arról beszámoltunk, Ştefan Someşan Maros megyei főtanfelügyelőt, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium létrehozásával kapcsolatban hivatali visszaélés és funkció bitorlása gyanújával elrendelték házi őrizetbe vételét,valamint hatósági ellenőrzés alá vonták és bűnvádi eljárást indítottak Tamási Zsolt-József, a katolikus líceum igazgatója ellen hivatali visszaélés gyanújával. 
 
Az ügyészek szerint 2015 augusztusában Someşan anélkül rendelkezett a Római Katolikus Teológiai Gimnázium létrehozásáról és az Unirea Főgimnázium egyes osztályainak átadásról az új intézménynek, hogy erre nem volt hatásköre.  Ily módon Someşan Ştefan és Tamási Zsolt-József gyanúsítottak a 2015 - 2016 és 2016 - 2017-es tanévekre a törvény megszegésével engedték és engedik továbbra is a Római Katolikus Teológiai Gimnázium működését, noha tisztában vannak vele, hogy az intézményt nem akkreditálta a minisztérium. Augusztusban a tanügyminiszter ellenőrző testülete vizsgálódott a helyszínen ebben az ügyben.