Vasárnap, 2020. október 25.
BLANKA, BIANKA napja
Menü

Köztér

Vasárnap, 2014. március 23. | Molnár Bea

Nem alkotnak egységet a digitális őslakosok


Tartalmasan zajlott a 7. Új Média Konferencia. Az előadások mellett bemutatásra került a 2009-es és 2010-es konferenciakötet is. Az alábbiakban azokból a főbb gondolatokból válogattunk, amelyeknek részletes változatai a 2014-es kötetben lesznek olvashatóak, ha majd időben utoléri egymást, találkozik az új média és a papíralapú valóság.

Dr. Glózer Rita a Z generáció sokoldalúságára, megismerésük nehézségeire hívta fel a figyelmet. Kutatási beszámolójának köszönhetően betekintést nyerhettünk a Z generáció kommunikációs és médiafogyasztási szokásaiba. Kérdőjelet tettünk a tudomány fogalma után. Konklúzió: az említett generáció nem egységes, hanem tagoltabb és sokszínűbb, mint gondolnánk. Konklúzió2: a fiatalok nem apolitikusak, hanem másképpen politikusak. Ők a nevetés forrását – a középkor, reneszánsz karneváli világával párhuzamosan – a társadalmi rend felborításában fedezik fel. Erre példa a Pempi-jelenség: terapikus kinevetés.

Dr. Glózer Rita

Dr. Guld Ádám és Dr. Maksa Gyula „digitális őslakosoknak, bedrótozott nemzedéknek” hívta a Z generációt. Médianaplók, interjúk és térképek segítségével próbálják nemcsak bővíteni, hanem mélyíteni is a Z generációkról szóló ismereteiket. Ezeket az ismereteket osztották meg a konferencia közönségével is.

Dr. Maksa Gyula és Dr. Guld Ádám

Dr. Kovács Barna az etika felől közelítette meg a témát. Rávilágított az ask.fm aszimmetrikus helyzetére, rákérdezett a magánélet fogalmára, majd megkérdőjelezte azt az Y, Z generáció szemszögéből: szükségünk van-e a magánélet fogalmaira az említett generációk esetében?

Dr. Kovács Barna

Dr. Pólya Tamás a videojátékok rémfiguraként való ábrázolását mutatta be. Tudjuk, hogy agresszivitást, figyelmi zavarokat, hiperaktivitást is okozhatnak rövid távon. Ördögi kört jelent, hiszen sokan sikerpótlékként élik meg. De aggodalomra nincs ok, lehetnek akár pozitív hatásai is.

Dr. Pólya Tamás

Dr. Tamás Dénes hegeli bőrbe bújva („Minerva baglya csak a szürkület beálltával kezdi meg a röptét”) hangsúlyozta, hogy a videojátékok virtuális képződmények, de kapcsolatokat eredményezhetnek. Interdiszciplináris diskurzust kell működtetni a megértésükhöz. Huizinga szerint az emberi kultúra a játékban, játékként kezdődik és bontakozik ki. A labdaként feldobott kérdés pedig: teremthet-e kultúrát a játék?

Dr. Tamás Dénes

Az előző előadás kérdésére rímelt Bakos Áron bemutatója, aki a kooperációs lehetőségekre, törekvésekre hívta fel a figyelmet. Emellett pedig bemutatta a potencialitás (mit írnak mások) és az aktualitás (mit tapasztalt ő a vizsgált csoport esetében) kontrasztját.

Bakos Áron

Dr. Bakó Rozália olyan kezdeményezéseket villantott fel, amelyek a nők jogairól, lehetőségeiről gondoskodnak. Fontos megemlíteni, hogy nem lehet szétválasztani az egyetemes emberi jogokat a női jogoktól vagy fordítva.

Dr. Bakó Rozália

Dr. Tőkés Gyöngyvér a mobileszközök térhódítását és ennek következményeit helyezte előtérbe. Kérdésként merült fel, hogy online környezetben mit jelent az egyenlőtlen erőviszony, a zaklatás. Az Eu Kids Online és a Net Children Go Mobile kutatási programok eredményei mentén izgalmas következtetéseket vonhatunk le az online zaklatásról.

Dr. Tőkés Gyöngyvér

Dr. Kovács-Márton Réka a várandósok körében felmerülő testtel való elégedetlenségről beszélt. Természetesen erre is (ki)hat a média. A Pregorexia nervosa (terhesség ideje alatti evészavar – szerk.megj.) fogalma lassan bekerül a köztudatba. Ezt fokozza az anorexiás baba piacon való megjelenése is, aki nemmel válaszol az etetésre.  

Dr. Kovács-Márton Réka

Dr. Fazakas Noémi az új médiás nyelvi ideológiákról beszélt. Ennek keretében a digilektusról, amely nem egyenlő sem az írott, sem a szóbeli nyelvvel. Ez ún. szimbolikus írásbeliség, amely esetében más normák érvényesülnek. Ez az, amit egyesek teljesen természetesnek tartanak, mások pedig nem tolerálnak. A vitára invitáló téma konklúziója: a helyes nyelvhasználatról mindenkinek véleménye van, és ezt kifejezésre is juttatja.

Dr. Fazakas Noémi

Dr. Bíró Zoltán érdekes kérdéssel indított: jogosan féltjük-e a fiatalokat a médiától és az online világtól, avagy inkább irigységből tesszük? A média csak cselekvési teret ad az embernek, amolyan kibővített szabadságot. Az új média műveltségtől függ, hogy hogyan és mire használjuk. Mondhatni az első digitális szakadékot sikerült legyőznünk. Újabb kérdés, hogy jelentkezik-e másodlagos szakadék, s ha igen, mit kezdünk magunkkal az új helyzetben. Újragondolásra intő előadás.

Dr. Bíró Zoltán

Dr. Gergely Orsolya a példaképkeresésről mint a szocializációs folyamatban játszott szerep vitathatatlan fontosságáról értekezett. A megkérdezett fiatalok leginkább szüleikre, színészekre, énekesekre szeretnének hasonlítani, mintsem a lokális közösségek helyi hőseire. De sokan vannak, akiknek nincs példaképük. Ezek a fiatalok magabiztosak, határozatlanok vagy egyéniségek.

Dr. Gergely Orsolya

Dr. Bodó Julianna a pedagógusok rálátására kérdezett rá. Fontos tényező, hogy a pedagógusok milyennek látják az internet esélyeit, veszélyeit, hogyan mérlegelnek. A digitális tanuló és a digitális bevándorló tanár két markáns szereplőként jelenik meg egyazon szerkezetben.

Dr. Bodó Julianna

Dr. Zsigmond István arra hívta fel a figyelmet, hogy a diákok előszeretettel fordulnak az internethez oktatási segítségért, ezért okosabb lenne, ha a tanárok – ezt szem előtt tartva – maguk bocsátanák a diákok rendelkezésére a megfelelő anyagokat. A tananyag kereslet-kínálat együttműködést is eredményezhetne. 

Dr. Zsigmond István

(Fotók: Csiki Réka Orsolya)