SohaAz önéletrajzi regény olvasója mindig azokra az élethelyzetekre kíváncsi, amik meghatározták a szerző életpályáját. A szerző pedig tulajdonképpen családi ereklyéket tesz közkinccsé, s azon kapjuk magunkat, hogy közben közösségi tükörbe (is) nézünk, talán magunkra is ismerünk a derűs gyermekkori történetekben, a kamaszkori első szerelem varázslatos meséjében. A kötethez mellékelt CD-n a regény meghallgatható az író-színész Kincses Elemér felolvasásában. Az író fejezetekre osztotta a regény szövegét, így az olvasó és a hallgató könnyen váltogathatja a könyvet és a CD-t, követheti, talán össze is vetheti a kétféleképpen tálalt szöveget. Szinte meglepőnek tűnik Kincses Elemér írói „kalandozása” az érzelmek és történetek példázatszerű áttételek nélküli „egyértelmű” valóságába. Mert nyilvánvaló, hogy a Soha című önéletrajzi regény olvasója nem a kétpólusú, kétértelmű vagy homályos, hanem a tiszta „érthető” és könnyen átlátható, akár ellenőrizhető valóságot keresi. A regényalakok az olvasó által is jól ismert, vagy olvasás közben könnyen ismerőssé váló valóságos személyek: elsősorban maga az író, aztán Bátyó, az író fi útestvére – Kincses Előd ügyvéd, vagy az író lánytestvére Meme – a gyergyóalfalviak és a csíkszeredaiak számára ismert és jó emlékezetű tanárnő,1989 után jeles erdélyi magyar közéleti személyiség: Papp Kincses Emese. Az olvasó természetesen azokra az élethelyzetekre kíváncsi, amik meghatározták a szerző életpályáját s csak ráadás, kellemes meglepetés, hogy más ismerősökre is talál. A szerző pedig tulajdonképpen családi ereklyéket tesz közkinccsé, s azon kapjuk magunkat, hogy közben közösségi tükörbe (is) nézünk, talán magunkra is ismerünk a derűs gyermekkori történetekben, a három testvér csínytevéseiben, összefogásában, a testvéri szeretetben, a családi kötelékek meghatározó erejében és ezek tiszteletében, a kamaszkori első szerelem varázslatos meséjében.

További hasonló könyvek


Voltak éjszakák

Kötetünkben először olvashatók magyar fordításban Paul Celan román nyelven írott versei. A szövegeket Jánk Károly költő fordította magyarra és Bartha Beatrix illusztrálta.

Harmincdekás Pistike színházi ruhája

A kötet minden írása a fiatalok, a gyerekek világában mozog. A Harmincdekás Pistike színházi ruhája – a körülbelül már „harmincdekás” magzatát hordó fiatalasszony feszültségekkel teli életének egy pillanatát ábrázolja. „Köznapi”, ugyanakkor groteszk és fájdalmas történet. A Pilátus című novella egészen elképesztő gyerekgyilkosság lélektani rajzával sokkol.

Erdélyi Irodalom I.

Az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat 2009-2010 évfolyamban. Az Erdélyi Toll első és második évfolyamából összeállított, maradandó erdélyi irodalmat tálaló Antológia nem csak értékes, de érdekfe­szítő olvasmány is, hiszen szerzői Arany János soha el nem évülő, mindig időszerű soraival hirdethetik: „Jelennek ír, ki a jelenben él, / — Mon­dom — közöttünk hisz, szeret, remél, […]