(M)Ilyen gazdagok vagyunk(?) – Sütő András konferenciakötetMarosvásárhelyen, 2014. október 29–31. között, Sütõ András életéhez és mûvéhez kötõdõ rendezvények sora zajlott le amelynek középpontjában a kötetben közreadott elõadásokat tartalmazó konferencia állott. A szerzõk „olyan közös beszédtér átalakítását tûzték ki célul, amelyben a Sütõ- életmûvel kapcsolatos teljesen eltérõ vélemények is nyitott szakmai vitában szembesülnek.”
A konferencia szervezõi egyszerre vállaltak a szembenézést – már magával a konferencia címével is, amely egyszerre jelent állásfoglalást a Sütõ-mû mellett és, hogy ez az állásfoglalás – enyhén szólva – egyúttal konfrontációt is jelent.
Vállalható volt-e e nemzedék számára a betagolódás a kommunista rendszerbe és ideológiába? Igazolható-e az a szerep, amelyet azokban az évtizedekben vagy az évtizedek bizonyos szakaszaiban vállalt és betöltött? Nem lenne-e elvárható, hogy Sütõ – vagy bárki más abból a nemzedékbõl – „õszintén”, „önkritikusan” nézzen szembe múltjával? Összeegyeztethetõ-e a Mûben foglalt üzenet, állásfoglalás a „be nem vallott” vagy csak részlegesen bevallott múlttal?
Ezek a kérdésfelvetések arra figyelmeztetnek, hogy az erdélyi magyar közösségünk múltjában vannak kibeszéletlen dolgok, amelyekkel ideje lenne szembenézni.

További hasonló könyvek


Alattvalónak alkalmatlan – Pályakép Gálfalvi Györgyről

Írásommal arra próbálok kísérletet tenni, hogy Gálfalvi György élete, munkássága főbb csomópontjainál, állomásainál elidőzve bemutassam a Romániában élő magyarság utóbbi bő félévszázadának,a kulturális, szellemi, irodalmi és politikai életre jelentős befolyással bíró, meghatározó szervező egyéniségét, jó esetben talán modellezve is korosztálya értelmiségi legjobbjainak töprengéseit, nemzedéktársai pályájának egyfajta útválasztási lehetőségeit is.” – irja a szerző kötete előszavában. […]

Száz év kaland Erdély magyar irodalmáról (1918–2017)

A két legendás irodalomtörténész neve elválaszthatatlan a Romániai magyar irodalom 1945–1970 c. kézikönyvük nagy hatásától. Irodalomérzékelésünket és korszakfogalmainkat az elmúlt majd’ ötven évben  meghatározták. Új kétkezes gyűjteményük ezúttal szubjektív válogatási szempontok szerint készült. Az elmúlt száz év erdélyi irodalmi folyamatait vizsgáló írások nem a következetes rendszerezés igényével, hanem – továbbra is – az érték felmutatásának céljából születtek. […]

Kispetri projekt

A Kispetri-projekt egy több évig tartó munka kíván lenni, amely egy rohamosan fogyó kalotaszegi falu mindennapjait dokumentálja. A Sztána és Váralmás között meghúzódó, jobb napokat megélt falu pusztulása olyannyira fölgyorsult, hogy minden, a lehető leghétköznapibb történés is szokatlan, fölfokozott jelentéssel bír. A Chicagóban élő Nelson Fitch nem a külső megfigyelő pozíciójából, hanem a lehető legközvetlenebb […]