(M)Ilyen gazdagok vagyunk(?) – Sütő András konferenciakötetMarosvásárhelyen, 2014. október 29–31. között, Sütõ András életéhez és mûvéhez kötõdõ rendezvények sora zajlott le amelynek középpontjában a kötetben közreadott elõadásokat tartalmazó konferencia állott. A szerzõk „olyan közös beszédtér átalakítását tûzték ki célul, amelyben a Sütõ- életmûvel kapcsolatos teljesen eltérõ vélemények is nyitott szakmai vitában szembesülnek.”
A konferencia szervezõi egyszerre vállaltak a szembenézést – már magával a konferencia címével is, amely egyszerre jelent állásfoglalást a Sütõ-mû mellett és, hogy ez az állásfoglalás – enyhén szólva – egyúttal konfrontációt is jelent.
Vállalható volt-e e nemzedék számára a betagolódás a kommunista rendszerbe és ideológiába? Igazolható-e az a szerep, amelyet azokban az évtizedekben vagy az évtizedek bizonyos szakaszaiban vállalt és betöltött? Nem lenne-e elvárható, hogy Sütõ – vagy bárki más abból a nemzedékbõl – „õszintén”, „önkritikusan” nézzen szembe múltjával? Összeegyeztethetõ-e a Mûben foglalt üzenet, állásfoglalás a „be nem vallott” vagy csak részlegesen bevallott múlttal?
Ezek a kérdésfelvetések arra figyelmeztetnek, hogy az erdélyi magyar közösségünk múltjában vannak kibeszéletlen dolgok, amelyekkel ideje lenne szembenézni.

További hasonló könyvek


Báró hadadi Wesselényi Kata, a hitben élő református nagyasszony

Báró hadadi Wesselényi Kata, a hitben élő református nagyasszony

Rendhagyó kötetet tart kezében az olvasó. Ez lényegében a könyv kissé eklektikus felépítéséből adódik. Ennek oka talán a kötet létrejöttének körülményeiben keresen­dő. Évtizedeken keresztül foglalkoztam a marosvásárhelyi Teleki Téka alapítójával, Teleki Sámuellel. Levéltári búvárkodásaim során lépten-nyomon elém került egy aszszony neve: báró hadadi Wesselényi Katáé. Teleki feleségének, iktári Bethlen Zsuzsan­nának a nagynénjéről van szó, akinek […]