(M)Ilyen gazdagok vagyunk(?) – Sütő András konferenciakötetMarosvásárhelyen, 2014. október 29–31. között, Sütõ András életéhez és mûvéhez kötõdõ rendezvények sora zajlott le amelynek középpontjában a kötetben közreadott elõadásokat tartalmazó konferencia állott. A szerzõk „olyan közös beszédtér átalakítását tûzték ki célul, amelyben a Sütõ- életmûvel kapcsolatos teljesen eltérõ vélemények is nyitott szakmai vitában szembesülnek.”
A konferencia szervezõi egyszerre vállaltak a szembenézést – már magával a konferencia címével is, amely egyszerre jelent állásfoglalást a Sütõ-mû mellett és, hogy ez az állásfoglalás – enyhén szólva – egyúttal konfrontációt is jelent.
Vállalható volt-e e nemzedék számára a betagolódás a kommunista rendszerbe és ideológiába? Igazolható-e az a szerep, amelyet azokban az évtizedekben vagy az évtizedek bizonyos szakaszaiban vállalt és betöltött? Nem lenne-e elvárható, hogy Sütõ – vagy bárki más abból a nemzedékbõl – „õszintén”, „önkritikusan” nézzen szembe múltjával? Összeegyeztethetõ-e a Mûben foglalt üzenet, állásfoglalás a „be nem vallott” vagy csak részlegesen bevallott múlttal?
Ezek a kérdésfelvetések arra figyelmeztetnek, hogy az erdélyi magyar közösségünk múltjában vannak kibeszéletlen dolgok, amelyekkel ideje lenne szembenézni.

További hasonló könyvek


Székely festékesek a gyakorlatban 1973-2016

Ardai Ildikó nagyon sokat tett azért, hogy fontos nemzeti örökségként tekintünk a festékes szőnyegre, munkássága példaszerűen mutatja, hogy a hagyományhoz miként lehet kreatív, alkotó módon, tisztelettel és tudásvággyal közelíteni.

Nyergestető – A lelkiismeret ágkeresztes-kopjafás temetője

Nyergestetőről történelemkönyvekben, történészek tanulmányaiban, útleírásokban olvasni, de költőket, művészeket is megihletett. Ez a könyv azonban nem a nyergestetői csata történetét meséli el, nem történelmi hitelességet, pontosságot keres. Hanem azt, ahogyan él egy történelmi esemény az emberek tudatában – hogyan hat, milyen érzéseket, érzelmeket gerjeszt, milyen emlékeket tart ébren vagy takarékon. Egyszóval: másképpen elmondott történelemmel szembesül […]