Megsebzett Kolozsvár


  • Szerző: Papp Annamária, Rohonyi D. Iván
  • Kiadó: Exit Kiadó
  • Kiadás éve: 2019
  • Oldalak száma: 128
  • Kategória: Történelem
  • Ár: 65 RON
  • Forgalmazó kiadó: Exit Kiadó

Megvásárolom

A Fotofilm műhely fényképalbuma az 1944. június 2-i amerikai bombázásról

A második világháború idején, 1944. június 2-án Kolozsvárt is amerikai légitámadás érte,
amelynek óriási veszteséget okoztak a városnak. A második bécsi döntéssel Magyarországhoz
visszakerült Észak-Erdély területén nemigen voltak hadászati szempontból jelentős célpontok,
ezért a szövetséges légierő többnyire csak akkor bombázta ezt az országrészt, amikor azt az
európai hadszíntéren valamilyen más, jelentős szárazföldi hadművelet indokolttá tette. Az 1944.
június 2-i amerikai légitámadás tulajdonképpen a szövetségesek 1944. június 6-i normandiai
partraszállásával függött össze, s azt célozta, hogy ezzel akadályozzák Németország és európai
szövetségesei csapatainak átcsoportosítását keletről nyugatra.
A Kolozsvárt is érintő, úgynevezett Frantic Joe I. légi hadművelet tulajdonképpen az első közös,
az amerikai-szovjet összehangolt hadi cselekmény volt. A légitámadás nagy pusztítást okozott a
városban, rengeteg fontos középület (pld. Református Diakonissza Kórház), lakóház semmisült
meg szinte teljesen, és sok ártatlan polgár – férfiak, asszonyok, gyermekek – vesztette életét a
bombázás nyomán.
A kötetben a Szabó Dénes (1907-1982) kolozsvári fényképész által vezetett Fotofilm vállalat
által összeállított fotóalbumot tennénk közzé, bevezető tanulmánnyal ellátva. Az 51X35 cm
méretű, 19 oldalas album 106 nagyobb és tíz kisebb méretű fehér-fekete dokumentum értékű
fényképet tartalmaz. A képek rendkívül megrázóak, és általuk hiteles képet nyerhetünk a
bombázás utáni Kolozsvárról. Az albumba elhelyezünk néhány olyan képet is, amelyet az Erdélyi
Történeti Múzeum bocsátott a rendelkezésünkre. Ezek szerzője ugyan egyelőre ismeretlen, de
fontosnak tartjuk közlésüket, mivel a bombázás fontos momentumait örökítik meg, pld. az
áldozatok temetése. A fotókhoz emléktöredékeket, interjúrészleteket is mellékelünk, amelyek
olyan személyektől származnak, akik túlélték ezeket a borzalmas pillanatokat.

További hasonló könyvek


A székelység története

Második, javított változatban jelent meg a régóta hiánycikknek számító könyv: A székelység története. Megismerhetjük belőle a székelyek történetét a régmúlttól az ezredfordulóig. A székelységtörténeti kézikönyv létrejöttét Hargita és Kovászna megyék önkormányzata támogatta anyagilag. Szerzői pedagógusok, történészek: Ferencz S. Alpár, Forró Albert, Hermann Gusztáv Mihály, Kádár Gyula , Mihály János, Novák Csaba Zoltán, Novák Károly István, […]

Apa és fia két világháborúja

Sokféle statisztika készült az első és a második világháborúról, de azt még senki sem számolta meg, hogy hány olyan magyar család volt, amelyből a férfiak mind az elsőben, mind a másodikban részt vettek. Azt meg aztán pláne nem tudjuk, van-e közöttük olyan, amelyiknek tagjai – apa és fia – egyformán megírták azt, amit átéltek. A […]

Sepsiszentgyörgy képes története

A könyv történeti elemzései értő betekintést kínálnak a város 1918 előtti korszakaira: a település kialakulására és várossá érésére, más városok történetétől megkülönböztető különleges közigazgatás- és társadalomtörténeti mozzanatokra vagy gazdaság- és művelő­déstörténeti vonatkozásokra, melyeknek részleteit, színeit és árnyalatait megismerve valóban úgy lehetünk a település polgárai, mint egy nagy család tagjai. Az ezt követő várostörténeti séták, melyek a […]