Megsebzett Kolozsvár


  • Szerző: Papp Annamária, Rohonyi D. Iván
  • Kiadó: Exit Kiadó
  • Kiadás éve: 2019
  • Oldalak száma: 128
  • Kategória: Történelem
  • Ár: 65 RON
  • Forgalmazó kiadó: Exit Kiadó

Megvásárolom

A Fotofilm műhely fényképalbuma az 1944. június 2-i amerikai bombázásról

A második világháború idején, 1944. június 2-án Kolozsvárt is amerikai légitámadás érte,
amelynek óriási veszteséget okoztak a városnak. A második bécsi döntéssel Magyarországhoz
visszakerült Észak-Erdély területén nemigen voltak hadászati szempontból jelentős célpontok,
ezért a szövetséges légierő többnyire csak akkor bombázta ezt az országrészt, amikor azt az
európai hadszíntéren valamilyen más, jelentős szárazföldi hadművelet indokolttá tette. Az 1944.
június 2-i amerikai légitámadás tulajdonképpen a szövetségesek 1944. június 6-i normandiai
partraszállásával függött össze, s azt célozta, hogy ezzel akadályozzák Németország és európai
szövetségesei csapatainak átcsoportosítását keletről nyugatra.
A Kolozsvárt is érintő, úgynevezett Frantic Joe I. légi hadművelet tulajdonképpen az első közös,
az amerikai-szovjet összehangolt hadi cselekmény volt. A légitámadás nagy pusztítást okozott a
városban, rengeteg fontos középület (pld. Református Diakonissza Kórház), lakóház semmisült
meg szinte teljesen, és sok ártatlan polgár – férfiak, asszonyok, gyermekek – vesztette életét a
bombázás nyomán.
A kötetben a Szabó Dénes (1907-1982) kolozsvári fényképész által vezetett Fotofilm vállalat
által összeállított fotóalbumot tennénk közzé, bevezető tanulmánnyal ellátva. Az 51X35 cm
méretű, 19 oldalas album 106 nagyobb és tíz kisebb méretű fehér-fekete dokumentum értékű
fényképet tartalmaz. A képek rendkívül megrázóak, és általuk hiteles képet nyerhetünk a
bombázás utáni Kolozsvárról. Az albumba elhelyezünk néhány olyan képet is, amelyet az Erdélyi
Történeti Múzeum bocsátott a rendelkezésünkre. Ezek szerzője ugyan egyelőre ismeretlen, de
fontosnak tartjuk közlésüket, mivel a bombázás fontos momentumait örökítik meg, pld. az
áldozatok temetése. A fotókhoz emléktöredékeket, interjúrészleteket is mellékelünk, amelyek
olyan személyektől származnak, akik túlélték ezeket a borzalmas pillanatokat.

További hasonló könyvek


Elődők nyomában – Kortársak közelében

Az erdélyi/romániai magyar irodalomhoz, egyes írókhoz-költőkhöz kötődnek ennek a kötetnek a tanulmányai, esszéi, emlékező írásai: a kötet első ciklusában Bánffy Miklós, Kós Károly, Reményik Sándor életművéhez, Áprily Lajos, Berde Mária, Nyirő József Tamási Áron pályájának egyes mozzanataihoz, utóéletük viszontagságos történetéhez; a másodikban kortársakhoz – Bajor Andortól, Domokos Gézától és Fodor Sándortól kezdve, Páskándi Gézáig, Szilágyi […]