Jézus példázataiA példabeszédek a keresztény kultúra alapvető szövegei, talán a leggyakrabban említett bibliai passzusok – éppen ezért nagyon kevesen térnek vissza az elemzésükhöz, annak az általános tévképzetnek hatására, hogy ezekről már mindent tudunk.
Andrei Pleşu, a neves román filozófus, már a kötet alcímében szereplő „elmesélés” szóval jelzi, hogy újszerű megközelítést ajánl, és a Biblia szövegeit nem ismerők számára éppen úgy kíván szólni, mint azokhoz, akik a Szentírás tanulmányozásával napi szinten foglalkoznak.
Pleşu lebontja azokat az előítéleteket, amelyek a példázatokhoz kapcsolódnak. A közvélekedés szerint a „mese” könnyen érthető, a filozófia pedig „nehéz”, noha ennek éppen a fordítottja igaz: a spekulatív gondolkodás rendszerez, osztályoz, leegyszerűsít, míg a példázat, az elbeszélés nyitott, jelentése könnyebben megragadható, de nehezebben kimeríthető.
Filozófiára, kereszténységre és újszerű értelmezésekre és gondolkodásra nyitott embereknek ajánljuk!

További hasonló könyvek


A megvilágosodás útján

Mi akadályozza a spirituális fejlődést, és hogyan lehet ezeken az akadályokon felülemelkedni? David R. Hawkinsnak a tudat, a lélek és az ego természetéről szóló tanításait világszerte ismerik tanítványai, akik a spirituális igazság megértésére törekednek. Dr. Hawkins misztikusként a nyugati vallás felfogását a keleti filozófiák lényegével ötvözi, hidat verve a megszokott fizikai világ és a nemlineáris […]

Litai – Imádságok

Hamvas Béla Litai (Imádságok) című „könyvecskéje” a kéziratos hagyaték legkevésbé ismert és legkülönösebb darabja. Nemcsak hangvétele és formája okán, hanem már keletkezésének körülményei és külalakjának gondos megformálása folytán is – mert valóban egy kis, Hamvas által könyvszerűen elkészített írásról van szó, melyet külön lapokból hajtogatva, saját kezűleg bekötve és védőborítóval ellátva állított össze. Különlegességét emeli, […]