Jézus példázataiA példabeszédek a keresztény kultúra alapvető szövegei, talán a leggyakrabban említett bibliai passzusok – éppen ezért nagyon kevesen térnek vissza az elemzésükhöz, annak az általános tévképzetnek hatására, hogy ezekről már mindent tudunk.
Andrei Pleşu, a neves román filozófus, már a kötet alcímében szereplő „elmesélés” szóval jelzi, hogy újszerű megközelítést ajánl, és a Biblia szövegeit nem ismerők számára éppen úgy kíván szólni, mint azokhoz, akik a Szentírás tanulmányozásával napi szinten foglalkoznak.
Pleşu lebontja azokat az előítéleteket, amelyek a példázatokhoz kapcsolódnak. A közvélekedés szerint a „mese” könnyen érthető, a filozófia pedig „nehéz”, noha ennek éppen a fordítottja igaz: a spekulatív gondolkodás rendszerez, osztályoz, leegyszerűsít, míg a példázat, az elbeszélés nyitott, jelentése könnyebben megragadható, de nehezebben kimeríthető.
Filozófiára, kereszténységre és újszerű értelmezésekre és gondolkodásra nyitott embereknek ajánljuk!

További hasonló könyvek


A klasszikus tündérmesék korszerűsége

Szerinte a kamaszok nem csak remek közönség, akik érdeklődéssel, kreatív ötletekkel és mélységes beleéléssel képesek követni a történeteket – hanem nagyon nagy szükségük is van rájuk.

Gyógyulás és felépülés

Ezeket a holisztikus gyógyászattal kapcsolatos előadásokat a szerző eredetileg különböző rehabilitációs szervezetek és klinikai szakorvosok előtt mondta el. A hangsúly a felépülésen van, annak legteljesebb értelmében: mentális, fizikai, lelki, valamint spirituális téren. A „gyógyulás” az EGÉSZséget, teljessé válást jelenti, míg a „kezelés” korlátozott, és rövid távra szól. A szerző ötvenévnyi széleskörű klinikai tapasztalattal a háta […]

Ferenc pápa Csíksomlyón – Emlékkönyv

A kötet Ferenc pápa ez év júniusának első napjaiban tett csíksomlyói látogatásának állít emléket. Erről a történelmi pillanatról láthat a kedves olvasó egy képfüzért, illetve a látogatáson résztvevők és szervezők örömmel átitatott visszaemlékezéseivel találja szembe magát a kiadványt fellapozó érdeklődő.