JátékidőÚgy kell eldobni ahogy van / azt ami javíthatatlan – írja a költő a katasztrófákhoz vezető rendszerről, s az ítélet érvényes az elavult technikai csodákra, elméletekre is. Itt és mást – írta Bretter György filozófus, de a változtatás, az újítás sajnos drámai, mert a pusztítás is jelen van a múlt lebontásánál. Sokszor a mosdóvízzel kiöntik a csecsemőt is, van, amit elsietnek, van, ami késik. A világ mindig csak félben-szerben, ezért kell olykor táncolni a jótékonysági bálokon… Ferencz Imrét az idő mint történelem, és mint az egyes ember életideje egyaránt foglalkoztatja. A történelmet pedig az évszázadok múltával újra kell értelmezni, mert nem cipelhetünk magunkkal bábokat vagy bálványokat. Ötszáz év távolából ma már svédasztalról falják fel Dózsát a hívei, az utódai. Harminc év távlatából a költő verssorai sugárszenynyezettek, mivel a csernobili atomkatasztrófa után nem jutott jódhoz… Kesernyés irónia és önirónia hatja át ezt a költészetet, amelyben múlt és jelen összevetése sokszor groteszk, fonák helyzeteket szül. Káin és Ábel vetélkedésének Isten csak tanúja – a gyilkosság színhelyére szirénázva érkezik a rendőrség, a tűzoltóság. Az ember életideje játékidő, fentről a 66-ot 99-nek láthatja az Isten olykor, aki mindenkivel szimultánt játszik, és szerre leveszi a fi gurákat, a fi guráinkat. Van-e jogunk legalább a nyerés reményéhez? – teszi fel a súlyos kérdést a költő. És azzal, hogy nagy elődök emléke előtt tiszteleg, és kortársakat, pályatársakat is felköszönt bizonyos évfordulók ürügyén, megadja választ: érdemes az életet, a játszmát vállalni… Ferencz Imre legújabb verseskönyve az utóbbi években keletkezett verseinek nagyon erős, nagyon hangsúlyos, igen jelentős kompozíciója

További hasonló könyvek


Tegnap – Betegnapló

Közhelynek tűnik, de minden ember életében elérkezik a számadás, a visszapillantás, a tükörbe nézés ideje. Főleg ha a sors olyan helyzet elé állítja, amikor nem biztos abban sem, hogy lesz-e folytatás. A Tegnap * Betegnapló című kötet látszólag két különálló részt tartalmaz, de eléggé nyilvánvaló, hogy ugyanarról a karakterről szól.

Vitorla-ének – Fiatal költők antológiája „újratöltve” 1967–2017

Az „újratöltött” Vitorla-ének nem kíván szokványos emlékkönyv lenni. Eredeti formájában újraközli ugyan a bukaresti Ifjúsági Könyvkiadónál 1967-ben megjelent antológia teljes szövegét – beleértve Lászlóffy Aladár szerkesztõi bevezetõjét és a szerzõket ismertetõ életrajzi adatokat is –, de egyszersmind továbbköveti az ötven évvel ezelõtti szerzõk életpályáját, munkásságát, és – ahol ez lehetséges – jellegzetes mutatványt kínál fel […]

Végigtapint

ABereczki Katalin által illusztrált kötet a 60 éves költő válogatott és új verseit tartalmazza.