Hortus amicorumA kötet tartalma, tárgya, köszöntőjellegéből adódóan, heterogén, szépirodalmi
írásokat tartalmaz, valamint az ünnepelt szépirodalmi munkásságát értékelő tanulmányokat.
Az ünnepelt sokrétű tevékenysége révén, a kötet a szépirodalmi, illetve irodalomtörténeti és –
elméleti szövegek egy kiadványban való viszonylag ritka, de mindenképpen fontos találkozását
is megvalósítja, így célközönségébe az irodalomkedvelő olvasók éppúgy beletartoznak, mint a
tudományművelő szakemberek.

További hasonló könyvek


Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben

A kötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete és az MTA BTK Történettudományi Intézet által 2015 októberében Kolozsváron szervezett Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben című konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza. Az itt közölt tanulmányok a hivatalokat működtető személyek vagy személycsoportok életpályáját, illetve hivatali ügykörüket mutatják be, többnyire ismeretlen levéltári források alapján.

Sárga csillag Kolozsváron

Túlélők és szemtanúk vallomásait adja közre Lőwy Dániel jelen kötetében. Az interjúk többsége a szerző Kolozsvár zsidóságának történetét és II. világháborús pusztulását ismertető munkái során készült. Az egyéni sorsok megismerése a közelmúlt eseményeinek mélyebb megértését teszi lehetővé: a fajtörvényeket elszenvedett kolozsváriak mellett a kötetben keresztény kortanúk is megszólalnak

Hadakozás és önvédelem a középkori és fejedelemség kori Udvarhelyszéken

A szintézis a történelmi Udvarhelyszék középkori és fejedelemség kori önvédelmének tárgyi emlékeit tárja fel, mindemellett a korabeli határvédelem és a székely hadviselés sajátos összetevőit elemzi, tágabb kontextusban vizsgálva Erdély, illetve Székelyföld határvédelmét. A szerző átértékeli a korábbi kutatások több eredményét, felülvizsgálva a székely várépítés tagadásának teóriáját, illetve a késő középkori székely fegyverhasználat kérdéseit.