Erdély terményei és népeCharles Boner útirajzíró, költő 1865-ben jelentette meg Transylvania; Its Products and Its People című művét, melyben a XIX. századi Erdélyről ad kiváló és alapos leírást. A szerző (Csortán Ferenc fordításában) így foglalja össze munkája lényegét: „Számomra, mint mindenki számára, aki részrehajlás nélkül csak az igazságot mondja, a leg­na­gyobb nehézséget a különböző nemzetekhez való igazságos viszonyulás jelenti. Az egyiket nem túl csillogó fénybe, a másikat pedig nem túl sötét árnyékba állítani. Ezt állandóan szem előtt tartottam. Ha néha nem így sikerült, az nem a tudatos vizsgálat hiánya miatt történt. […] Még azok is elismerték, hogy pártatlan és szigorúan igazságos akartam lenni, akik nem osztották politikai né­ze­teimet. Remé­lem azt is, hogy ez a nyilvánvaló törekvés mellékessé tesz minden érzékenységet és barátságtalan érzést, ha nézeteltérés lépne fel az író és más emberek között. […] ha valakit nem dicsérünk állandóan, az még nem jelenti azt, hogy barátságtalan érzésekkel vagyunk iránta. Mióta a könyvet megírtam, alkal­mam nyílt átgondolni, amit a magyar ügyekről megfogalmaztam, az új tapasztalatok és tények fényében felülvizsgáltam ítéleteimet. Semmi okát nem láttam annak, hogy akárcsak egyetlen kijelentést is megváltoztassak.”

További hasonló könyvek


A mezőség apostola – Emlékkönyv Hermán János református lelkészről és mezőségi szórványmissziós szolgálatáró

Lelkésztársai, hívei, családjának tagjai, szolgálatának tanúi szolgálati helyén, Nagysármáson 2019. szeptember 29-én, születésének 100. és halálának 20. évfordulóján emlékeztek Hermán Jánosra, az erdélyi magyar szórványgondozásnak a „Mezőség apostola”-ként ismert nagy cselekvőjére és jelképére, és ez az alkalom a jelen kötet magja. Egy különleges életútra emlékező írásgyűjtemény, egy jeles személy emlékét, egy nehéz kor nyomait rögzítő […]

“Egy lángot adok, ápold, add tovább” – Reményik Sándor Művész Stúdió Alapítvány Reményik-konfereniái

Reményik Sándornak, a hit és a kisebbségi helytállás költőjének állít emléket ez a kötet: a két világháború közötti időkben kibontakozott és kiteljesedett költői pályáját bemutató és elemző húsz tanulmánnyal. Előadásként hangzottak el ezek a kolozsvári Reményik Sándor Művész Stúdió Alapítvány által 2000–2020 között, Erdély és Magyarország számos helyszínén (Kolozsvárt, Aradon, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Szovátán, Óradnán […]