Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok.A kötet a 2019-ben Egyház, iskola, művelődés című egyháztörténeti konferenciának a tanulmányait tartalmazza. A közölt 29 tanulmány felöleli Erdély és Kárpát-medence protestáns egyháztörténetét, a kora újkortól a jelenkorig. Az tanulmányok tematikája igen változatos: a kötetben általános egyháztörténeti, könyvtörténeti, művelődéstörténeti, teológiatörténeti és művészettörténeti tanulmányok kaptak helyet. A tanulmányok értékét emeli az, hogy a tanulmányok mindegyike alapos levéltári, illetve forráskutatás nyomán született meg. Olyan neves kutatók írásai olvashatók a tanulmánykötetben mint például: Buzogány Dezső (Kolozsvár), Sipos Gábor (Kolozsvár), Kovács Sándor (Kolozsvár), Kolumbán Vilmos J. (Kolozsvár), Ősz Sándor Előd (Kolozsvár), Kovács Zsolt (Kolozsvár), Tamás Horváth Iringó (Kolozsvár), Csorba Dávid (Sárospatak-Budapest), Szabadi István (Debrecen), Ugrai János (Eger), Hegyi Ádám (Szeged), Verók Attila (Eger) és sokan mások. A egyháztörténeti konferencia (az elsőt 2016-ban tartottuk meg) és a hozzá köthető konferencia- és tanulmánykötet-sorozat ma már ismertté vált a kutatók körében, nagy elismerés övezi, és bekerült a tudományos vérkeringésbe. A kötet tetszetős kivitelezését a Misztótfalusi Kiss Miklós Sajtóközpont vállalta fel. Tetszetős kivitelezésű sorozatra nemcsak a kiadó és a szerkesztő büszke, hanem a nyomda is.

További hasonló könyvek


Előre, Arz!

Arz Artur Albert (1857–1935) császári és királyi vezérezredes az Osztrák–Magyar Monarchia Vezérkarának utolsó főnöke volt 1917 márciusa és 1918 novembere között. Az erdélyi szász származású tábornok IV. (Boldog) Károly bizalmi embereként ebben a tisztségben Franz Conrad von Hötzendorf tábornagyot követte. Katonai karrierje csúcspontját 1918. november 3-án érte el, amikor az uralkodó főparancsnokká nevezte ki. A […]

Erdély épített értékei

Itt ez a könyv, amelynek fontossága és értéke nem kétséges, hiszen ez az Erdély, már nem az az Erdély, ami mindenestől a miénk volt, amelyben úgy éreztük magunkat otthon, hogy nem kellett arra gondolnunk, meddig tűrnek még meg benne, mert az az Erdély, a miénk, az volt az igazi. S minden, ami ma még érték […]

A Nyugat peremén

Esszék Márton Áronról, amelyekben a szerző a püspök modern, európai gondolkodását mutatja be.