“Egy lángot adok, ápold, add tovább” – Reményik Sándor Művész Stúdió Alapítvány Reményik-konfereniáiReményik Sándornak, a hit és a kisebbségi helytállás költőjének állít emléket ez a kötet: a két világháború közötti időkben kibontakozott és kiteljesedett költői pályáját bemutató és elemző húsz tanulmánnyal. Előadásként hangzottak el ezek a kolozsvári Reményik Sándor Művész Stúdió Alapítvány által 2000–2020 között, Erdély és Magyarország számos helyszínén (Kolozsvárt, Aradon, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Szovátán, Óradnán és Radnaborbereken, illetve Budapesten, Pécsen, Debrecenben, Szegeden) ünnepi rendezvények keretében, hozzájárulva nem csak „a templom és iskola” költője emlékének ápolásához, hanem költészetének teljesebb megismeréséhez.
A második részbe – szintén a rendezvények keretében elhangzott, vagy azokhoz kötődő – interjúk, vallomások, versek, levelek kerültek.
A kötet egyben tanúsága az Alapítvány nemrég elhunyt, fáradságot nem ismerő elnöke, Essig József áldozatos munkájának is, amelybe betekintést nyújt a kötetben szintén olvasható bevezető az alapítvány immár 30 éves munkájáról. Ugyanakkor egy külön tanulmányból ismerhetjük meg Reményik Sándor családjának a felvidéki Dobsinára vezető történetét.

További hasonló könyvek


Kolozs. A fehér arany faluja

KONDRÁT TIBOR vagyok, 1965-ben születtem a kolozsi kórházban, amikor itt még létezett szülészet és szanatórium is a helybeliek, valamint az erre járók számára. Két gyermek édesapja vagyok, és feleségemmel, Idával egy kislány unokának is örvendhetünk. Ha végignézek a családfámon, elmondhatom, hogy tősgyökeres kolozsi vagyok. Nem titkolom: büszke vagyok, hogy erről a csodálatos helyről származom. Olyan […]

Erdély terményei és népe

Charles Boner útirajzíró, költő 1865-ben jelentette meg Transylvania; Its Products and Its People című művét, melyben a XIX. századi Erdélyről ad kiváló és alapos leírást. A szerző (Csortán Ferenc fordításában) így foglalja össze munkája lényegét: „Számomra, mint mindenki számára, aki részrehajlás nélkül csak az igazságot mondja, a leg­na­gyobb nehézséget a különböző nemzetekhez való igazságos viszonyulás […]

Gróf Teleki Samu 1845-1916

Csibi Lászlót Teleki Samu és a Teleki-expedíció története magával ragadta. Levéltári kutatásai során korábban egyáltalán nem, illetve csak bizonyos vonásaiban elemzett forrásokra bukkant, amelyek az ismertnek vélt történetet sokszor más megvilágításba helyezték. Egyik legnagyobb sikerének tekintheti, hogy a korábban csak töredékesen, illetve másodközlésekből ismert forrást, nevezetesen Teleki Samu Amerikában őrzött afrikai naplóját teljes egészében fel […]