Bánffy Miklós éstéjeBánffy Miklós és családja, Budapest ostromát átélve, 1945 februárjában tér haza Erdélybe, ahol a bonchidai kastélyt kifosztva-felgyújtva, birtokait kisajátítva találják, s Kolozsvárt, a Toldalagi-Korda palota egy lakosztályában meghúzódva próbálják újrakezdeni az életet. Váradi Aranka és Kató azonban nemsokára visszatér Pestre, Bánffy viszont marad.

Bekapcsolódik az újrainduló irodalmi életbe, novellákat közöl az Utunkban, regénye jelenik meg, színdarabját játsszák Kolozsvárt – mindaddig, amíg a kommunisták által meghirdetett „osztályharc” jegyében 1946 nyarán őellene is megindul a sajtókampány. Egyre reménytelenebb állapotában, az öregséggel és betegséggel küzdve, már csak az íróasztalfiókjának ír (nem keveset), s a munka, valamint feleségével, leányával folytatott – a Sziguranca által is számon tartott – levelezése tartja benne a lelket. Végül 1949 késő őszén sikerül útlevelet kapnia és kijutnia Pestre, családjához – meghalni.

Ennek az alig öt évnek a története bontakozik ki a Bánffy-életmű alapos ismerője, Marosi Ildikó kiterjedt dokumentációra és gazdag fényképanyagra épülő könyvéből.

2017
Méret: 14 x 21
ISBN 978-606-542-064-9

További hasonló könyvek


Az élet íze. Néprajzi gyűjtések, közlések

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont újabb néprajzi témájú kiadványt jelentetett meg. Címe – Az élet íze – is erre utal. A tetszetős kiállítású könyv néprajzi tanulmányokat és gyűjtéseket, közléseket tartalmaz. Szerzői udvarhelyszéki személyek: Balázsi Dénes, Dr. Barabás László, Gálfalvi Gábor, Jakab Rozália, Lőrincz Ilona, Lőrincz József, Nagy Enikő, P. Buzogány Árpád, Szente B. Levente, akiknek […]

Hagyományos életmód a mindennapokban

A kötet Csíki hétköznapok, illetve Gyimesi szokások és hiedelmek című fejezete dr. Salló Szilárd az elmúlt 10 évben végzett kutatásaiból ad ízelítőt. A szövegek korábban más folyóiratokban, tudományos kötetekben is megjelentek, ez alkalommal tudománynépszerűsítő céllal, a szakirodalmat mellőzve és a saját kutatási eredményeket előtérbe helyezve láttak napvilágot. Három közlemény a csíki juhászat témaköréből való: az […]