Az ókori Dáciától a nagy egyesülésen át a mai RomániáigEbben a történelmi esszében a szerző röviden vázolja fel saját nézeteit a románok történetével, valamint a jelen és jövő Romániájával kapcsolatban. Próbálja megmagyarázni (és lerombolni, ha szükséges) azokat a mítoszokat, amelyeket iskolai történelemórákon tanítanak, vagy a média sugallja. Az elemzés az ókori Dáciával kezdődik, ami sokak számára alapmítosz, a szuperközpontosított államé, melynek területe a jelenkori Romániáéval esik egybe. Az eredeti kiadás 2018-ban Gaudeamus-díjas bestseller lett. „Mikor a románokról kezdünk beszélni, természetszerűen Dáciával, a nagy alapító-mítosszal indítunk. A nemzeti tudatban Dácia mintegy Románia „hasonmásává“ vált, mihelyt pontosan ugyanazt a területet foglalta magába, már az ókorból előrejelezve a modern román egységet. A bizarr mese egyetlen hivatásos történészt sem győzött meg, ám a nem szakmabeliek között, beleértve egyes értelmiségieket, növekvő sikerre tett szert: elsősorban a 30-as évek szélsőjobboldalának soraiban, majd a Ceauşescu-korszak »párt«-történészei között. E különös elmélet hívei ma is ápolják meggyőződésüket, kongresszusokat tartanak, és minden lehetséges módon igyekeznek megnyilvánulni.”

További hasonló könyvek


Apa és fia két világháborúja

Sokféle statisztika készült az első és a második világháborúról, de azt még senki sem számolta meg, hogy hány olyan magyar család volt, amelyből a férfiak mind az elsőben, mind a másodikban részt vettek. Azt meg aztán pláne nem tudjuk, van-e közöttük olyan, amelyiknek tagjai – apa és fia – egyformán megírták azt, amit átéltek. A […]

„Mindent Erdélyért!” Az Erdélyi Párt története 1940 és 1944 között

E kötet a második bécsi döntés után Magyarországhoz visszakerült, Észak-Erdélyben domináns szerepet betöltő magyar politikai alakulat, az Erdélyi Párt történetét dolgozza fel. Alig négyéves működése alapján az Erdélyi Párt a magyar politikatörténetben csak rövid intermezzónak tekinthető. Mégis igen nagy jelentősége van, hiszen a két világháború közötti erdélyi magyar politikai szervezetek utódjaként átmentette az 1940 és […]