Az ókori Dáciától a nagy egyesülésen át a mai RomániáigEbben a történelmi esszében a szerző röviden vázolja fel saját nézeteit a románok történetével, valamint a jelen és jövő Romániájával kapcsolatban. Próbálja megmagyarázni (és lerombolni, ha szükséges) azokat a mítoszokat, amelyeket iskolai történelemórákon tanítanak, vagy a média sugallja. Az elemzés az ókori Dáciával kezdődik, ami sokak számára alapmítosz, a szuperközpontosított államé, melynek területe a jelenkori Romániáéval esik egybe. Az eredeti kiadás 2018-ban Gaudeamus-díjas bestseller lett. „Mikor a románokról kezdünk beszélni, természetszerűen Dáciával, a nagy alapító-mítosszal indítunk. A nemzeti tudatban Dácia mintegy Románia „hasonmásává“ vált, mihelyt pontosan ugyanazt a területet foglalta magába, már az ókorból előrejelezve a modern román egységet. A bizarr mese egyetlen hivatásos történészt sem győzött meg, ám a nem szakmabeliek között, beleértve egyes értelmiségieket, növekvő sikerre tett szert: elsősorban a 30-as évek szélsőjobboldalának soraiban, majd a Ceauşescu-korszak »párt«-történészei között. E különös elmélet hívei ma is ápolják meggyőződésüket, kongresszusokat tartanak, és minden lehetséges módon igyekeznek megnyilvánulni.”

További hasonló könyvek


A románok rövid története

„Az ember közvetlenül érintett. Lehetetlenné válik számára, hogy pusztán elbeszéljen valamit, nagy a kísértés, hogy ítélkezzék is. A történész szenvedélye – feltámasztani és magyarázni a múltat – összefonódik a hazája életében részt vállaló, az ország jövőjéért aggódó politikai átéléssel. (…) Nézzék tehát el nekem, ha sorsdöntő pillanatok kapcsán, amikor választani lehetett két út között, nem […]