Anyanyelvápolás, Sajtó- és irodalomtörténet, irodalom, kritika, hit és néprajzAz Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat 2009-es és 2010-es évfolyamának tudományos népszerüsítő antológiája.
Az Erdélyi Toll című folyóirat a tetemes mennyiségű szépirodalmi anyag mellett egyes tudományágak eredményeit is közli népszerűsítő stílusban és formában (hiszen nem szaklapról van szó). Ezt a anyagot — illetve annak tekintélyes részét — foglalja magában az Anyanyelvápolás, sajtó- és irodalomtörténet, irodalom, kritika, hit és néprajz. Az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat 2009-es és 2010-es évfolyamának tudományos-népszerűsítő antológiája című kiadvány. Itt megjegyzem, hogy a főszerkesztő, Beke Sándor tervbe vette az Erdélyi Toll következő évfolyamaiban szereplő ismeretterjesztő és tudományos-népszerűsítő írások gyűjteményes kötetekben való szerepeltetését is.

További hasonló könyvek


Takázás

Nyelvvédelmi szakcikkek, publicisztikák a Partiumi keresztény Egyetemen tanító, temesvári egyetemi tanár írásai

A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970-1980

Berki Tímea gondos kutatásának eredménye ez a kötet, amely a történelmi és legfőképpen európai együttélés kronológiájáról, bibliográfiáról, szakmai segédleteiről kialakított hihetetlenül szegényes kép kiegészítésére hivatott. (…) Kultúrtörténelmi szempontból hiánypótló segédlet ez – amely késlekedett megjelenni, és amely a kommunizmus megszűnte után komoly kérdéseket vet fel a két („szomszédos” és „baráti” ahogy a vörös totalitarizmus bükkfanyelve […]

A moldvai magyar tájnyelv szótára (I.2-II. kötet)

A moldvai magyar tájnyelv szótára jórészt abból a nyelvi anyagból készült, amelyet kiterjedt nyelvföldrajzi kutatásaik során a kolozsvári nyelvészek és néprajzkutatók jegyeztek le a század közepén. Az 1949–1962 közötti gyűjtések tetemes nyelvi anyaga közben egyre gyarapodott az újabb kutatásokkal és publikációkkal, egyre több lett a tanszéki archívumban őrzött cédula és szöveg. Ennek a tájnyelvnek a […]