Anyanyelvápolás, Sajtó- és irodalomtörténet, irodalom, kritika, hit és néprajzAz Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat 2009-es és 2010-es évfolyamának tudományos népszerüsítő antológiája.
Az Erdélyi Toll című folyóirat a tetemes mennyiségű szépirodalmi anyag mellett egyes tudományágak eredményeit is közli népszerűsítő stílusban és formában (hiszen nem szaklapról van szó). Ezt a anyagot — illetve annak tekintélyes részét — foglalja magában az Anyanyelvápolás, sajtó- és irodalomtörténet, irodalom, kritika, hit és néprajz. Az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat 2009-es és 2010-es évfolyamának tudományos-népszerűsítő antológiája című kiadvány. Itt megjegyzem, hogy a főszerkesztő, Beke Sándor tervbe vette az Erdélyi Toll következő évfolyamaiban szereplő ismeretterjesztő és tudományos-népszerűsítő írások gyűjteményes kötetekben való szerepeltetését is.

További hasonló könyvek


Feladatbank anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V–VIII. osztályban – 2. kötet

A könyv egy négykötetes sorozat második kötete, mely tanári segédanyag és munkafüzet ötvözete. Elsősorban a tanár számára mutatja be egy olyan lehetséges módját a tantervi tartalmak feldolgozásának, amely nem ismeretátadásra van berendezkedve, hanem elsősorban a nyelvérzék, a nyelvi megformálásra való érzékenység fejlesztésére összpontosít, ugyanakkor ezt csak olyan feladatsorokon tudjuk hatékonyan illusztrálni, amelyek önmagukban, munkafüzeti feladatokként is megállnák […]

A moldvai magyar tájnyelv szótára (I.2-II. kötet)

A moldvai magyar tájnyelv szótára jórészt abból a nyelvi anyagból készült, amelyet kiterjedt nyelvföldrajzi kutatásaik során a kolozsvári nyelvészek és néprajzkutatók jegyeztek le a század közepén. Az 1949–1962 közötti gyűjtések tetemes nyelvi anyaga közben egyre gyarapodott az újabb kutatásokkal és publikációkkal, egyre több lett a tanszéki archívumban őrzött cédula és szöveg. Ennek a tájnyelvnek a […]

Takázás

Nyelvvédelmi szakcikkek, publicisztikák a Partiumi keresztény Egyetemen tanító, temesvári egyetemi tanár írásai