A tanfelügyelő jelentiA moldvai magyar nyelvű népesség léte mind a román, mind a magyar nemzetállam egységesítő folyamatai számára kihívást jelentett és jelent napjainkban is, miközben erre a kihívásra – nem meglepő módon – egymástól igen eltérő válaszok születtek. Ezek vitatták a migráció okát és természetét, de helyenként – a magyar területi folytonosság melletti érvként – a tényét is, a népesség kulturális kötődésének magyar vagy román jellegét, a nyelv státusát, mi több: genetikai összetételét. Kötetünkben nem ezeknek a diszkurzusoknak a körét kívánjuk gyarapítani. Célunk az, hogy a nemzetépítés mechanizmusait lokális közegükben ragadjuk meg; ehhez a homogenizációban kulcsszerepet betöltő román állami intézmény, az iskola szerepét mutatjuk be olyan források közreadásával, amelyek a tanítás mindennapjairól számolnak be. Olyan levéltári forrásokat válogattunk e kötetbe, amelyek a moldvai magyar nyelvű népesség állami – román nyelvű – oktatásának kezdeteitől mutatják be a fenti értelemben vett nyelvi problémát.

További hasonló könyvek


Erdélyi gazdaság – Erdélyi politika

A Vita Sándor (1904-1993) visszaemlékezéseit és 1943-44-es naplóját tartalmazó, két évvel ezelőtt megjelent kötet (A Hiteltől a Tisztelt Házig) után most az általa is szerkesztett Hitelben, az Ellenzékben és más erdélyi lapokban megjelent tanulmányait, cikkeit, s néhány, a hagyatékából előkerült és most először megjelenő, 1946-47-ben készült tanulmányát kapja kezébe az olvasó. Néhány cím a tartalomból: […]