A NagyhídonEgy marosszéki, jobbára földművelő és gyümölcstermesztő székely faluközösség – Geges – teljes életvilága, kultúrája, mondhatni: enciklopédiája. Felsorolni is sok lenne, mi minden fért bele ebbe a batyuba a faluképtől, a táji, ökológiai bemutatástól, az agrár-, társadalom-, egyház- és művelődéstörténeti viszonyok ismertetésén, a gazdálkodáson és mesterségeken át a portán belüli életig, az asszonyi foglalatosságokig, a hétköznapi munkarendtől az étkezésen, öltözködésen át az ünnepi szokásrendig, a közösséget szabályozó erkölcsi normáktól a falu nyelvjárásáig és az ízes tájszavakig. László  János több évtizedes élettapasztalatából, megfigyelő és rögzítő-leíró, „állandó terepgyakorlatából” kikerekedik a rendtartó székely falu XX. század közepéig érvényes életstratégiája, legbensőbb burkában olyan értékekkel, mint az élet- és munkaszeretet, a kitartó szorgalom, a becsületesség, a javak racionális beosztása, a közösségi szolidaritás, az egymást követő nemzedékek megbecsülése, a rendkívüli nyelvi gazdagság és játékosság.

További hasonló könyvek


Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról

Jelen kötet a „Hegyet hágék, lőtőt lépék…” Irányzatok és módszerek a Kárpát-medencei népi vallásosság kutatásában című vallási néprajzi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza. A tudományos tanácskozásra, amely a Konferenciasorozat a vallási néprajz iskolateremtő tudósainak tiszteletére címet viselő sorozat 4. rendezvénye volt, 2018. június 1–3-án Kolozsvárt került sor. A vallásetnológiai konferencia 44 előadásában és az […]

Több szem többet lát. Néprajzi és helyismereti közlések, tanulmányok

A szerkesztő, P. Buzogány Árpád három fejezetbe sorolta az írásokat. Az első (Piros bazsarózsa, kék házak és fakelenta – Népélet Udvarhelyszéken) a hétköznapi élet színtereivel, a munkával, az állattartással foglalkozik; a második (Balladák, pástílusok, mondókák – Néprajzi közlések) a szellemi síkon továbbélő, lappangó népköltészettel; a harmadik fejezetben (Kastélyok, iskolamesterek, gazdakörök – helyismereti közlések) az épített […]