October 28, 2018

Végigtapint

ABereczki Katalin által illusztrált kötet a 60 éves költő válogatott és új verseit tartalmazza.

October 28, 2018

Voltak éjszakák

Kötetünkben először olvashatók magyar fordításban Paul Celan román nyelven írott versei. A szövegeket Jánk Károly költő fordította magyarra és Bartha Beatrix illusztrálta.

October 28, 2018

Felemás

A Nagy Miklós Kund 75. születésnapjára kiadott könyv a 2008 és 2018 között megjelent interjúkból, laudációkból, riportokból és jegyzetekből válogat.

October 28, 2018

Égi tócsa, földi sár

Az Égi tócsa, földi sár Nagy Attila újabb keletű verseit gyűjti egybe, alcíme: Versek a Kék Füzetből..

October 28, 2018

Áttetsző test

Max Blecher első könyve, a Corp transparent (Áttetsző test) 1934-ben jelent meg, és verseket foglalt magában; ennek kiegészített anyagát közli e fordításkötet. Balázs Imre József versfordításait Darvay Tünde illusztrálta.

October 28, 2018

Sissi

Pavel Șușară (Bánya, Krassó-Szörény megye, 1952) elbeszélő költeménye posztmodern óda a népszerű királynőhöz. A Demény Péter fordította magyar nyelvű kiadás illusztrációi Mircea Bochiş Mail-Art akciója nyomán születtek.