November 16, 2012

Golyószórásban, repülőszőnyegen

Gálfavi Zsolt felvezetőjében elmondta, hogy furcsa érzés tapasztalni, hogy az egykori beszélgető partnerből (Lászlóffy Aladár költőre hivatkozik) emlék, netán szobor lett. Hajdanán együtt vitatták meg írótársaikkal az erdélyi magyar íróközösség életbevágó kérdéseit, éppen ezért az újonnan megjelent könyvet is nagyon furcsa érzés olvasni. Szerinte Kántor Lajos közlésmódjával meglepi az olvasót, egymagában érdekes és figyelemre méltó betűvetése van. Kétségtelen, hogy e kiadvány főhőse Lászlóffy Aladár, a költő, publicista, esszéíró.
Kántor Lajos és Lászlóffy Aladár ugyanahhoz a kezdeményező nemzedékhez tartoznak, középiskolás és egyetemista társak voltak. Kapcsolatuknak irodalmi jelentősége volt, egymáshoz kapcsolódnak írásaik, és ez által létrejött az irodalomtörténetnek egy rendkívül sajátos szövetsége.

 

 

Gálfalvi Zsolt és Kántor Lajos (balról)

 

A költő életműve magába rejti mindazt, ami az emberi szellemet foglalkoztatja. Ez az életmű a legátgondoltabb felelősség érzet volt, világképe, költői gondolkodása, lehetővé tette, hogy szellemi kultúránkat páratlanul gazdagítsa. Ennek a kötetnek egyik vonzása az, hogy nagyon pontosan érzékelteti Lászlóffy Aladár irodalmi életének mechanizmusát. Az olvasó megtapasztalhatja, hogy a szárnyaló versektől mély történetfilozófiai írásokig beteljesül egy nagy pálya, amely ritka érték a magyar irodalomban.
Maga Kántor Lajos vallja, hogy rengeteg mindent talált a saját iratai között, ami a közös múltukra vallott. Felidézte, hogy unalmas egyetemi kurzusok alatt játékos versrímeket írtak egymásnak (hol vagy ettől te fránya Facebook?!). Lászlóffy Aladár erős látásmódja és markáns világszemlélete sok olvasóban nyomot hagyott. Verseivel és életműjével ott áll, mint Szilágyi Domokos.
Tagadhatatlan, hogy a szerző, Kántor Lajos és a költő, Lászlóffy Aladár a forrás első nemzedékének tagjai közé tartoznak.
 

November 17, 2019

Vera: a szeretet és titok könyve

Grecsó Krisztiánt senkinek sem kell bemutatni. Ugyanez elmondható az író új könyvéről is. A Vera életműben való elhelyezése azonban két táborra osztja az olvasókat. Van, aki tipikus Grecsó-regénynek tartja, mások viszont úgy vélik, az író itt megválik eddig jólbevált receptjétől. A megtévesztő talán, hogy egy kislányt helyez a történet középpontjába, holott eddig felnőtt férfiak szemszögéből […]

November 17, 2019

Jack Cole dalai – részlet

Kovács András Ferenc 1988 és 1995 között, nagyszerű szerepjátékot vállalva, dalok formájában adta közre Jack Cole amerikai költő negyven versét, amelyeket kötetben való megjelenésük után az akkor még színinövendék Fazekas Ernő, Márton Lóránt és Nagy Csongor megzenésítve, egyetlen estébe sűrítve, előadott. Több mint húsz év után, a költő 60. születésnapja tiszteletére, a három színész a […]

November 17, 2019

Markó Béla: A könyves város

Néhány esztendővel a diktatúra bukása előtt Romániában megtiltották számos erdélyi város magyar nevének használatát a sajtóban. Így aztán azok az újságírók, akik nem voltak hajlandók Nagyváradot magyar szövegben Oradeaként emlegetni, úgy írták körül, hogy a „pece-parti Párizs”, ami egy száraz tudósításban eléggé furcsán hangzott, de jól tudták az olvasók is, miről van szó. Kolozsvárt sem […]